Velkommen som student hos Luftfartsskolen

Denne siden er laget for at du skal få størst mulig nytte av studiene dine. Her finner du praktisk opplysninger, som gjør det enklere både for deg og oss. Det er viktig at du leser nøye gjennom denne informasjonen og all annen informasjon du mottar. Dersom det allikevel er noe du er usikker på, er det bare å ta kontakt med skolen.

 

Nettskolen

1. Øvingsoppgaver

I læreboken finner du øvingsoppgaver. Når du har les igjennom et kapittel, skal du løse disse oppgavene. Svar finner du lenger bak i læreboken. Du er nå i stand til å vurdere hvor godt du har fortått stoffet. Dersom du føler deg usikker på øvingsoppgavene, kan det være lurt å gå tilbake og lese igjennom stoffet på nytt.Under "Selvtesting" finner du også noen øvingsoppgaver. Dette er et eksempel på hvordan eksamen kan se ut!

2. Innsendingsoppgaver

Innseningsoppgavene finner du under "Innsending". Det er viktig at du har satt deg godt inn i stoffet før du begynner å svare på disse. Oppgavene SKAL besvares i den rekkefølgen de er listet opp. Har du spørsmål, skal du bruke "Spørsmål til faglærer". Hver innsendings oppgave skal kun sendes en gang (med mindre faglærer ber om noe annet).Alle figurer/grafer som du trenger for å løse oppgavene ligger inder "Figurer".
Det anbefales at oppgavene skrives ut, slik at en kan jobbe uten å sitte ved en PC.Vær oppmerksom på at oppgavene kan endres uten forvarsel. Det vil da være en ny "Redigerings dato" øverst på de aktuelle oppgavene. Det vil ikke være snakk om store endringer.Husk at alle oppgavene må være besvart for at du skal kunne sende oppgavene.

3. Hvordan du arbeider med oppgavene

Vi anbefaler på det sterkeste at du:

Først leser gjennom det lærestoffet som korresponderer med øvings- og innsendingsoppgaven.
Deretter gjør du øvingsoppgave.
Deretter bruker du øvingsoppgaven til å studere faget nærmere.
Deretter prøver å finne svar på øvingsoppgavene uten å slå opp i læreboken.
Deretter skriver du ut angjeldende innsendingsoppgave.
Svarer på innsendingsoppgavene – helst uten å bruke læreboken!
Velg det svaralternativ som passer best.Hvordan du svarer på innsendingsoppgavene, velger du selv.

4. Hva du skal gjøre dersom det er noe du ikke forstår eller når det er noe som du ønsker å diskutere med faglærer

Du kan bruke "Spørsmål til faglærer" som ligger under "Innsending" ellerDu kan delta i Diskusjons forumet.
Faglærerne vil også være tilgjengelig på "Prating" (Chat). Disse tidspunktene vil bli publisert fortløpende.

5. Tips for studiet – Innsendingsoppgaver/Eksamen – "Multiple Choice."

 • Les innledning og all informasjon nøye.
 • Les spørsmål/oppgavetekst og svaralternativ nøye.
 • Husk at alle svaralternativ kan være delvis korrekte eller ha elementer av sannhet i seg, men at bare ett svaralternativ er mest korrekt – sett ut fra spørsmålstillingen. Noen ganger gis det oppgaver med unødvendige opplysninger. Det vil si opplysninger som er satt for å distrahere, men som ikke har noen betydning for løsning av oppgaven. Prøv å skjelne ut eventuelle unødvendige opplysninger.
 • Dersom oppgaven inneholder tall og betegnelser – vil gjerne et eller flere av svaralternativene gi det svaret man får dersom man blander begrepene. Dette gjelder når opplysningene i oppgaven gis med to forskjellige betegnelser. For eksempel distanse i både KM og NM eller siktverdier i fot eller meter.
 • Les nøye og husk og regne om – hvis det er nødvendig.

Vær spesielt obs på oppgaver:

 • Hvor svaralternativene er oppgitt med korrekt mengde, men med feil betegnelse. For eksempel 20 FT – 20 M, 100 KM – 100 NMeller 20°F - 20°C.
 • Hvor en vekt, en distanse eller et volum skal regnes om fra en betegnelse til en annen. Noen av svaralternativene kan være svaret du får når du bruker feil omregningsfaktor eller bruker omregningsfaktoren "feil vei". Kontrollregn alltid!

Vær spesielt obs når du får spørsmål/svaralternativ som inneholder følgende ord, utsagn, setninger eller fraser:

 • "Hvilket alternativ er feil?" Det er lett å ta feil og velge alternativ som er korrekte. Spesielt dersom benektende setninger er brukt.
 • "Hva er definisjonen på...........eller Definer......" Her er man ute etter en spesiell ordlyd – slik utsagnet, ordet, setningen eller frasen er offisielt definert. Det betyr at alle svaralternativene kan inneholde korrekte informasjoner om det emnet eller ordet man ønsker definisjon på – men at bare ett alternativ inneholder selve definisjonen

Denne brukerveiledningen gir deg den informasjonen du trenger for å komme i gang med kurset. Det forutsettes at eleven innehar de helt grunnleggende kunnskapene som databruker

HUSK: INNHOLDET I NETTSKOLEN ER BESKYTTET AV "ÅNDSVERKSLOVEN". ALL KOPIERING OG DISTRIBUSJON ER FORBUDT! MISBRUK VIL FÅ KONSEKVENSER!

Slik ser førstesiden ut med standard layout "Play". (Layout kan endres i din profil ved å klikke på navnet ditt oppe til høyre)

Fronter1

Disse knappene er tilgjengelig hele tiden:

 • Rom: Her velger du hvilket fag du ønsker å jobbe med
 • Personlige meldinger: Meldinger fra andre elever eller skolen
 • Kalender: kan benyttes både av deg og av skolen.
 • Kontakter: viser andre studenter med tilgang til samme rom som deg selv
 • Elevinformasjon: Tar deg til samme side som du er på nå. Her finner du informasjon til blant annet bruk nettskolen og perioder for eksamen.

1. Dersom du trykker på navnet ditt, kommer du inn på en side hvor du kan endre/slett informasjon om deg selv. Her kan du også endre passordet ditt (anbefales).  Under personlige innstillinger på denne siden kan du endre layout på nettskolen.

 • Kontaktinformasjon: Har du egen hjemmeside kan du legge inn adressen her (URL). Du kan også legge inn et bilde av deg selv. NB!! Kun informasjon som hjemmeside (URL) og bilde kan endres av deg her. Alle endringer vedrørende personlige opplysninger og initialer skal skje i skolens admin.system som er samkjørt med nettskolen - send derfor en E-mail til skolen vedrørende disse endringene.
 • Login info: Her kan du forandre passordet ditt (anbefales). Men vær sikker på at du husker det nye passordet ditt. Det skilles mellom store og små bokstaver.
 • Personlige innstillinger: Her kan du endre layout på nettskolen

2. Trykker du på "Rom" i menyen velger du hvilket fag du ønsker å jobbe med. Det anbefales at elevene jobber med fagene i den rekkefølgen de er listet opp.

Fronter2

 

Hvordan jobbe med fagene:Først må du velge hvilket fag du ønsker å jobbe med. Dette er beskrevet i punktet over. Når du har valgt fag, vil menyen til venstre se slik ut:

Fronter3

 • Rom: Første siden til rommet med litt praktisk info
 • Studenter: Andre studenter som har tilgang til samme rom som deg 5. Her finner du informasjon om de enkelte fagene.
 • Innsendinger: Her finner du innsendings oppgavene.
 • Selvtesting: Du kan teste deg selv med frigitte eksamensoppgaver og få resultatet med det samme.
 • Lenker: Relevante eksterne lenker til faget
 • Pensumlister: En pensumoversikt

3. Når du har valgt "Innsending", ser det slik ut:

Fronter4

 • Figurer: Her finner du alle grafer/figurer som er brukt i oppgavene.
 • Dersom du har spørsmål til faglærer, kan du trykke på "Spørsmål til faglærer". Her kan du skrive inn dine spørsmål.
 • Når faglærer har rettet og vurdert besvarelsen din, vil du mota en mail. Da kan du trykke på nedtrekksmenyen som du finner til venstre for hvert Brev, hvor du så går inn på statistikk og finner besvarelsen din med karakter, fasitsvar og med kommentarer til de fleste oppgavene. Det anbefales et du skriver ut de rettede besvarelsene, da de vil bli arkivert utenfor nettskolen når du er ferdig med kurset.
 • Dersom du F. eks trykker på "Brev 1, flygeteori" kommer du rett in på første brev og du kan begynne å jobbe med oppgavene, det anbefales at du skriver ut oppgavene slik at de slipper å sitte ved PC'n og jobbe. Du kan så logge deg av og jobbe i ro og fred. Husk å trykke på "Send svar" når du ønsker å levere oppgaven. Du kan også lagre og utsette oppgaven for å jobbe mer med den senere innen du leverer.

Lykke til 🙂

Besvarelsen blir vurdert etter hvor mange prosent av som er riktig. Besvarelser med karakter under 75% regnes som stryk. Ved stryk blir eleven kontaktet og besvarelsen må besvares på nytt.

100 % - En topp besvarelse!
90 - 99 % - En meget god besvarelse og en god forståelse av lærestoffet
80 - 89 % - En god besvarelse. Fortsett å les
75 - 79 % - Besvarelsen er bestått, men du må lese mer
60 - 74 % - Stryk.  Her må det leses mye mer, du er ikke klar for eksamen
Under 60 % - MAYDAY MAYDAY MAYDAY

studentbevis

Studentbevis kan utstedes til studenter som følger privat- og trafikkflygerstudiet hos Luftfartsskolen.

Studentbevis koster 100 kr per semester. Det er ikke påkrevd med studentbevis. Semestrene går fra 01/01-31/06 og fra 01/07-31/12. Bestiller du studentbevis etter midten av et semester vil du få dette semesteret gratis, men det koster 100 kroner for utstedelse.  Faktura sendes sammen med studentbeviset.

Studentbeviset gir deg ca. 10 % rabatt på veiledende priser på de fleste artikler i Pilotbutikken (http://www.pilotbutikken.no)

Du kan også bruke studentbeviset på følgende steder:

 • Månedskort på buss, trikk, t-bane.
 • NSB.
 • SAS.
 • Widerøe.
 • Panduro Hobby.
 • Apple.
 • Adobe programvare.
 • Officepakken til Word.
 • Klær, blant annet på Oasis og Warehouse.
 • Brilleland.
 • Flere bokhandlere har studentrabatt blant annet Haugen bok og Tanum.
 • Teater og konserter.
 • Den Norske Turistforening har eget studentmedlemsskap - DNT Ung.
 • De fleste aviser har også studentrabatt.
 • Mange ulike frisører har studentrabatt.
 • Mange tannleger har også rabatt for studenter

Se mer på studentrabatt.no

Studentnummer (Brukernavn i Fronter)

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Velg antall semestre

Her kan du oppdatere din kontaktinformasjon slik at vi alltid holder vårt elevregister oppdatert.

Dette gjelder enten du endrer:

 • adresse
 • e-post adresse
 • telefonnummer
 • navn
 • etc

De eneste påkrevde feltene er ditt studentnummer (Brukernavn i fronter), ditt navn og din e-post adresse.
Send i tillegg kun relevante endringer.

Studentnummer (Brukernavn i Fronter)

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Bilde

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Klasserom

Event Information:

 • Mon
  23
  Apr
  2018
  Fri
  04
  May
  2018

  ATPL klasserom 01/2018 del 2

  Luftfartsskolen - TORP

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode

19 t PPL (helg) intensivkurs m/tentamen: kr 2500,-

Pre-entry krav intensivkurs: Du må være fullført med nettskole innen oppstart intensivkurs.

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode

ingen aktiviteter planlagt

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode

Eksamen

ATPL/CPL/IR/EIR

Luftfartsskolens frist for oppmelding til ATPL eksamen er alltid 1 uke i forkant av Luftfartstilsynet sine frister. Husk at skjemaet må signeres før dette sendes til oss på oppmelding@flylfs.no.
Benytt alltid denne e-post adressen for oppmeldinger slik at vi får alle oppmeldinger samlet. Eventuelt kan skjema sendes pr. post.

Informasjon om eksamen på denne siden er hentet fra Luftfartstilsynet sine hjemmesider.
Alle oppmeldingsfrister er endret til Luftfartsskolen sine frister slik at misforståelser skal unngås.
Vi ber alle om å overholde disse fristene.

PPL/LAPL/RTL

Luftfartstilsynet har innført ny eksamensordning for gjennomføring av teorieksamen til LAPL, PPL og RTL. Fra 3. september 2018 vil gjennomføring av teorieksamen foregå elektronisk ved Statens vegvesens trafikkstasjoner.
Oppmelding gjøres fortsatt via skole, men det er ingen faste perioder. Skjema for oppmelding sendes til oss på oppmelding@flylfs.no, og vi sender denne til Luftartstilsynet når alt er kontrollert  og i orden. Du vil ha mulighet for å gjennomføre eksamen hos en trafikkstasjon ca. 5 dager etter at oppmeldingen er bekreftet fra Luftfartstilsynet.

 

Informasjon om teorieksamen til PPL (Privat Pilot Licence) og LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) helikopter/fly og flytelefonistsertifikat (RTL).

Fra 03.09.2018 vil teorieksamen til PPL/LAPL/RTL gjennomføres hos Statens vegvesen. Luftfartstilsynet har publisert en AIC, en artikkel og nytt eksamensreglementwww.luftfartstilsynet.no

Teorieksamen kan gjennomføres ved Statens vegvesens trafikkstasjoner som tilbyr teorieksamen. Tidligere ble eksamen gjennomført på papir, men i den nye ordningen gjennomføres eksamen elektronisk. Eksamen er tilgjengelig på norsk. . Oversikt over trafikkstasjonene og åpningstider finner dere her.

Gjennomføring av eksamen er regulert i Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer BSL C 1-1 Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 Part-FCL.025 og ARA.FCL.300, Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater BSL C 1-1a og Forvaltningsloven kapittel IV og kapittel VI.

Eksamensreglementet publiserer på Luftfartstilsynets nettsider. Det er viktig at dette leses før eksamen gjennomføres.

Påmelding må skje gjennom godkjent flyskole og sendes Luftfartstilsynet i forkant av eksamen. Det må påregnes fem virkedager fra påmelding sendes fra godkjent skole til kandidaten mottar bekreftelse fra Luftfartstilsynet. Når bekreftelse er mottatt kan kandidaten møte på trafikkstasjonen. Kandidatene må selv sjekke åpningstider og tilgjengelighet på trafikkstasjon.

Det skal benyttes nytt skjema for påmelding til PPL-eksamen, NF-1133

Følgende må medbringes av kandidatene:

Følgende kan medbringes om nødvendig:

 • Plotter
 • Manuell flight computer / regneskive uten bruksanvisning
 • Blyant til bruk av regneskive
 • Kalkulator (se eksamensreglement for aksepterte typer)

Kandidater som ikke har norsk personnummer eller D-nummer kan ikke gjennomføre PPL-eksamen i Norge.

Har kandidaten karantene på grunn av fusk i Norge eller annet europeisk land, vil vedkommende ikke kunne gå opp til teorieksamen før karantenetiden er utløpt.

Statens vegvesen har myndighet til å bortvise kandidater som ikke oppfyller kravene til å gjennomføre teorieksamen.

Teori for LAPL/PPL/RTL er gyldig i 24 måneder fra datoen siste fag til gjeldende eksamen er bestått.

Pensum og læremateriell for LAPL/PPL/RTL finner du her.

Innsyn i eksamensbesvarelsen gjennomføres på trafikkstasjonens eksamensterminal rett etter at eksamensbesvarelsen er levert. Dette blir eneste mulighet til å gjennomføre innsyn. Kandidatene kommer til en side der de får beskjed om prøven er bestått eller ikke. Her får de valget om de ønsker å gjennomføre innsyn. Innsynet er begrenset til de oppgavene som er besvart feil og kandidaten får inntil fem minutter til å se gjennom oppgavene. Tiden som er tilgjengelig varierer etter antall feil. Kandidatene får se oppgaven, svaralternativene og sitt eget svar, men får ikke se fasit.

Det er ikke lenger krav til at man må ta eksamen i alle ni fagene på én gang ved førstegangsprøve. Skole og kandidat kan sammen sette opp en plan for gjennomføring av eksamen som passer den enkelte. Luftfartstilsynet vil imidlertid anbefale at man ikke tar ett og ett fag over lang tid på grunn av at kravene i FCL.025 til gjennomføring i løpet av 18 måneder og seks sittings fortsatt gjelder. En tenkt deling av eksamen kan være følgende:

 

Modul Fag nr. Navn Totaltid
A, Lover og bestemmelser 1,4,6 AIL, COM, OPS 1:45
B, Navigasjon 3,7,9 FPP, MET, NAV 2:30
C, Flyfag 2,5,8 POF, HUM, AGK 1:45
Total 6:00

 

Orientering ved teorieksamen for trafikkflygere (ATPL/CPL) og instrumentrettigheter (IR/EIR):

2018

Eksamensperiode Påmeldingsfrist (skolens) Eksamen
1 2.januar (uke 1) Uke 5 og 6
2 12.mars (uke 11) Uke 15 og 16
3 14.mai (uke 20) Uke 24 og 25
4 06.august (uke 32) Uke 36 og 37
5 24.september (uke 39) Uke 43 og 44
6 5.november (uke 45) Uke 49 og 50

 

2019

Eksamensperiode Påmeldingsfrist (skolens) Eksamen
1 7.januar (uke 1) Uke 6 og 7
2 4.mars (uke 10) Uke 14 og 15
3 20.mai (uke 21) Uke 25 og 26
4 05.august (uke 32) Uke 36 og 37
5 23.september (uke 39) Uke 43 og 44
6 4.november (uke 45) Uke 49 og 50

 

Eksamenssteder

Sandefjord European Helicopter Center, Hangarveien 13, Sandefjord
Bodø Luftfartstilsynet, Sjøgata 45-47, Bodø

 

Endringer kan forekomme.


Tillatte hjelpemidler  

Luftfartstilsynet låner ut:

 • engelsk/engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer

Kandidatene må selv medbringe:

 • Jeppesen Student Pilot Route Manual for JAR-Flight Crew Licensing
 • konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt.
 • ikke-programmerbar kalkulator
  • Følgende kalkulatorer er tillatt:
   • Enkle kalkulatorer med skjerm som består av kun én linje, og med ingen andre taster enn:
    • tallene 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9
    • de fire regningsartene +, -, / og *
    • prosent
    • kvadratrot
    • desimalpunktum
    • likhetstegn
    • minnefunksjonene M, M+ og M-
   • Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
   • TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
  • Det er ikke tillatt å bruke kalkulatorfunksjon på mobiltelefon, nettbrett eller lignende.

Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Notater og løse ark regnes som fusk.


Lovhjemler

 • BSL C 1-1a, punkt 6.1
 • Forvaltningslovens § 18 og 20
 • ARA.FCL.300(f)
 • Part-FCL.025 (b)(2) og (3)