Velkommen som student hos Luftfartsskolen

Denne siden er laget for at du skal få størst mulig nytte av studiene dine. Her finner du praktisk opplysninger, som gjør det enklere både for deg og oss. Det er viktig at du leser nøye gjennom denne informasjonen og all annen informasjon du mottar. Dersom det allikevel er noe du er usikker på, er det bare å ta kontakt med skolen.

 

Nettskolen

1. Øvingsoppgaver

I læreboken finner du øvingsoppgaver. Når du har les igjennom et kapittel, skal du løse disse oppgavene. Svar finner du lenger bak i læreboken. Du er nå i stand til å vurdere hvor godt du har fortått stoffet. Dersom du føler deg usikker på øvingsoppgavene, kan det være lurt å gå tilbake og lese igjennom stoffet på nytt.Under "Selvtesting" finner du også noen øvingsoppgaver. Dette er et eksempel på hvordan eksamen kan se ut!

2. Innsendingsoppgaver

Innseningsoppgavene finner du under "Innsending". Det er viktig at du har satt deg godt inn i stoffet før du begynner å svare på disse. Oppgavene SKAL besvares i den rekkefølgen de er listet opp. Har du spørsmål, skal du bruke "Spørsmål til faglærer". Hver innsendings oppgave skal kun sendes en gang (med mindre faglærer ber om noe annet).Alle figurer/grafer som du trenger for å løse oppgavene ligger inder "Figurer".
Det anbefales at oppgavene skrives ut, slik at en kan jobbe uten å sitte ved en PC.Vær oppmerksom på at oppgavene kan endres uten forvarsel. Det vil da være en ny "Redigerings dato" øverst på de aktuelle oppgavene. Det vil ikke være snakk om store endringer.Husk at alle oppgavene må være besvart for at du skal kunne sende oppgavene.

3. Hvordan du arbeider med oppgavene

Vi anbefaler på det sterkeste at du:

Først leser gjennom det lærestoffet som korresponderer med øvings- og innsendingsoppgaven.
Deretter gjør du øvingsoppgave.
Deretter bruker du øvingsoppgaven til å studere faget nærmere.
Deretter prøver å finne svar på øvingsoppgavene uten å slå opp i læreboken.
Deretter skriver du ut angjeldende innsendingsoppgave.
Svarer på innsendingsoppgavene – helst uten å bruke læreboken!
Velg det svaralternativ som passer best.Hvordan du svarer på innsendingsoppgavene, velger du selv.

4. Hva du skal gjøre dersom det er noe du ikke forstår eller når det er noe som du ønsker å diskutere med faglærer

Du kan bruke "Spørsmål til faglærer" som ligger under "Innsending" ellerDu kan delta i Diskusjons forumet.
Faglærerne vil også være tilgjengelig på "Prating" (Chat). Disse tidspunktene vil bli publisert fortløpende.

5. Tips for studiet – Innsendingsoppgaver/Eksamen – "Multiple Choice."

 • Les innledning og all informasjon nøye.
 • Les spørsmål/oppgavetekst og svaralternativ nøye.
 • Husk at alle svaralternativ kan være delvis korrekte eller ha elementer av sannhet i seg, men at bare ett svaralternativ er mest korrekt – sett ut fra spørsmålstillingen. Noen ganger gis det oppgaver med unødvendige opplysninger. Det vil si opplysninger som er satt for å distrahere, men som ikke har noen betydning for løsning av oppgaven. Prøv å skjelne ut eventuelle unødvendige opplysninger.
 • Dersom oppgaven inneholder tall og betegnelser – vil gjerne et eller flere av svaralternativene gi det svaret man får dersom man blander begrepene. Dette gjelder når opplysningene i oppgaven gis med to forskjellige betegnelser. For eksempel distanse i både KM og NM eller siktverdier i fot eller meter.
 • Les nøye og husk og regne om – hvis det er nødvendig.

Vær spesielt obs på oppgaver:

 • Hvor svaralternativene er oppgitt med korrekt mengde, men med feil betegnelse. For eksempel 20 FT – 20 M, 100 KM – 100 NMeller 20°F - 20°C.
 • Hvor en vekt, en distanse eller et volum skal regnes om fra en betegnelse til en annen. Noen av svaralternativene kan være svaret du får når du bruker feil omregningsfaktor eller bruker omregningsfaktoren "feil vei". Kontrollregn alltid!

Vær spesielt obs når du får spørsmål/svaralternativ som inneholder følgende ord, utsagn, setninger eller fraser:

 • "Hvilket alternativ er feil?" Det er lett å ta feil og velge alternativ som er korrekte. Spesielt dersom benektende setninger er brukt.
 • "Hva er definisjonen på...........eller Definer......" Her er man ute etter en spesiell ordlyd – slik utsagnet, ordet, setningen eller frasen er offisielt definert. Det betyr at alle svaralternativene kan inneholde korrekte informasjoner om det emnet eller ordet man ønsker definisjon på – men at bare ett alternativ inneholder selve definisjonen

Denne brukerveiledningen gir deg den informasjonen du trenger for å komme i gang med kurset. Det forutsettes at eleven innehar de helt grunnleggende kunnskapene som databruker

HUSK: INNHOLDET I NETTSKOLEN ER BESKYTTET AV "ÅNDSVERKSLOVEN". ALL KOPIERING OG DISTRIBUSJON ER FORBUDT! MISBRUK VIL FÅ KONSEKVENSER!

Slik ser førstesiden ut med standard layout "Play". (Layout kan endres i din profil ved å klikke på navnet ditt oppe til høyre)

Fronter1

Disse knappene er tilgjengelig hele tiden:

 • Rom: Her velger du hvilket fag du ønsker å jobbe med
 • Personlige meldinger: Meldinger fra andre elever eller skolen
 • Kalender: kan benyttes både av deg og av skolen.
 • Kontakter: viser andre studenter med tilgang til samme rom som deg selv
 • Elevinformasjon: Tar deg til samme side som du er på nå. Her finner du informasjon til blant annet bruk nettskolen og perioder for eksamen.

1. Dersom du trykker på navnet ditt, kommer du inn på en side hvor du kan endre/slett informasjon om deg selv. Her kan du også endre passordet ditt (anbefales).  Under personlige innstillinger på denne siden kan du endre layout på nettskolen.

 • Kontaktinformasjon: Har du egen hjemmeside kan du legge inn adressen her (URL). Du kan også legge inn et bilde av deg selv. NB!! Kun informasjon som hjemmeside (URL) og bilde kan endres av deg her. Alle endringer vedrørende personlige opplysninger og initialer skal skje i skolens admin.system som er samkjørt med nettskolen - send derfor en E-mail til skolen vedrørende disse endringene.
 • Login info: Her kan du forandre passordet ditt (anbefales). Men vær sikker på at du husker det nye passordet ditt. Det skilles mellom store og små bokstaver.
 • Personlige innstillinger: Her kan du endre layout på nettskolen

2. Trykker du på "Rom" i menyen velger du hvilket fag du ønsker å jobbe med. Det anbefales at elevene jobber med fagene i den rekkefølgen de er listet opp.

Fronter2

 

Hvordan jobbe med fagene:Først må du velge hvilket fag du ønsker å jobbe med. Dette er beskrevet i punktet over. Når du har valgt fag, vil menyen til venstre se slik ut:

Fronter3

 • Rom: Første siden til rommet med litt praktisk info
 • Studenter: Andre studenter som har tilgang til samme rom som deg 5. Her finner du informasjon om de enkelte fagene.
 • Innsendinger: Her finner du innsendings oppgavene.
 • Selvtesting: Du kan teste deg selv med frigitte eksamensoppgaver og få resultatet med det samme.
 • Lenker: Relevante eksterne lenker til faget
 • Pensumlister: En pensumoversikt

3. Når du har valgt "Innsending", ser det slik ut:

Fronter4

 • Figurer: Her finner du alle grafer/figurer som er brukt i oppgavene.
 • Dersom du har spørsmål til faglærer, kan du trykke på "Spørsmål til faglærer". Her kan du skrive inn dine spørsmål.
 • Når faglærer har rettet og vurdert besvarelsen din, vil du mota en mail. Da kan du trykke på nedtrekksmenyen som du finner til venstre for hvert Brev, hvor du så går inn på statistikk og finner besvarelsen din med karakter, fasitsvar og med kommentarer til de fleste oppgavene. Det anbefales et du skriver ut de rettede besvarelsene, da de vil bli arkivert utenfor nettskolen når du er ferdig med kurset.
 • Dersom du F. eks trykker på "Brev 1, flygeteori" kommer du rett in på første brev og du kan begynne å jobbe med oppgavene, det anbefales at du skriver ut oppgavene slik at de slipper å sitte ved PC'n og jobbe. Du kan så logge deg av og jobbe i ro og fred. Husk å trykke på "Send svar" når du ønsker å levere oppgaven. Du kan også lagre og utsette oppgaven for å jobbe mer med den senere innen du leverer.

Lykke til 🙂

Besvarelsen blir vurdert etter hvor mange prosent av som er riktig. Besvarelser med karakter under 75% regnes som stryk. Ved stryk blir eleven kontaktet og besvarelsen må besvares på nytt.

100 % - En topp besvarelse!
90 - 99 % - En meget god besvarelse og en god forståelse av lærestoffet
80 - 89 % - En god besvarelse. Fortsett å les
75 - 79 % - Besvarelsen er bestått, men du må lese mer
60 - 74 % - Stryk.  Her må det leses mye mer, du er ikke klar for eksamen
Under 60 % - MAYDAY MAYDAY MAYDAY

studentbevis

Studentbevis kan utstedes til studenter som følger privat- og trafikkflygerstudiet hos Luftfartsskolen.

Studentbevis koster 100 kr per semester. Det er ikke påkrevd med studentbevis. Semestrene går fra 01/01-31/06 og fra 01/07-31/12. Bestiller du studentbevis etter midten av et semester vil du få dette semesteret gratis, men det koster 100 kroner for utstedelse.  Faktura sendes sammen med studentbeviset.

Studentbeviset gir deg ca. 10 % rabatt på veiledende priser på de fleste artikler i Pilotbutikken (http://www.pilotbutikken.no)

Du kan også bruke studentbeviset på følgende steder:

 • Månedskort på buss, trikk, t-bane.
 • NSB.
 • SAS.
 • Widerøe.
 • Panduro Hobby.
 • Apple.
 • Adobe programvare.
 • Officepakken til Word.
 • Klær, blant annet på Oasis og Warehouse.
 • Brilleland.
 • Flere bokhandlere har studentrabatt blant annet Haugen bok og Tanum.
 • Teater og konserter.
 • Den Norske Turistforening har eget studentmedlemsskap - DNT Ung.
 • De fleste aviser har også studentrabatt.
 • Mange ulike frisører har studentrabatt.
 • Mange tannleger har også rabatt for studenter

Se mer på studentrabatt.no

Studentnummer (Brukernavn i Fronter)

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Velg antall semestre

Her kan du oppdatere din kontaktinformasjon slik at vi alltid holder vårt elevregister oppdatert.

Dette gjelder enten du endrer:

 • adresse
 • e-post adresse
 • telefonnummer
 • navn
 • etc

De eneste påkrevde feltene er ditt studentnummer (Brukernavn i fronter), ditt navn og din e-post adresse.
Send i tillegg kun relevante endringer.

Studentnummer (Brukernavn i Fronter)

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Bilde

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Klasserom

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode

80 t PPL (2 uker) klasserom m/tentamen: kr 9950,-
19 t PPL (helg) intensivkurs m/tentamen: kr 2500,-

Pre-entry krav intensivkurs: Du må være fullført med nettskole innen oppstart intensivkurs.

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode

ingen aktiviteter planlagt

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode

Eksamen

Luftfartsskolens frist for oppmelding er alltid 1 uke i forkant av Luftfartstilsynet sine frister. Husk at skjemaet må signeres før dette sendes til oss på oppmelding@flylfs.no.
Benytt alltid denne e-post adressen for oppmeldinger slik at vi får alle oppmeldinger samlet. Eventuelt kan skjema sendes pr. post.

Informasjon om eksamen på denne siden er hentet fra Luftfartstilsynet sine hjemmesider.
Alle oppmeldingsfrister er endret til Luftfartsskolen sine frister slik at misforståelser skal unngås.
Vi ber alle om å overholde disse fristene.

Orientering ved teorieksamen for privatflygere (LAPL/PPL) og flytelefonistsertifikat (RTL) 2017.

LAPL(A/H), PPL(A/H) og RTL

Eksamensperiode Påmeldingsfrist (skolens) Eksamen
1 22.desember 26.januar
2 13.februar 16.mars
3 11.april 9.mai*
4 (Starmoen) 25.mai 17.juni**
5 14.august 14.september
6 23.oktober 23.november

*Eksamensdag tirsdag
**Eksamensdag lørdag

 

Eksamenssteder for privatflygere***

Bergen
Bodø
Førde
Lakselv
Notodden
Oslo (Asker)
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Ålesund
Elverum, Starmoen (kun juni)

 

*** På grunn av ulik kapasitet og ulikt antall kandidater kan ikke Luftfartstilsynet garantere at kandidatene får gå opp til eksamen på ønsket eksamenssted. Kandidater som ikke får plass på ønsket eksamenssted får tilbud om å ta eksamen ved et annet eksamenssted.

Endringer kan forekomme.

Tillatte hjelpemidler 

Luftfartstilsynet låner ut:

 • engelsk/engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer 

Kandidatene må selv medbringe:

 • konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt.
 • ikke-programmerbar kalkulator
  • Følgende kalkulatorer er tillatt:
   • Enkle kalkulatorer med skjerm som består av kun én linje, og med ingen andre taster enn:
    • tallene 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9
    • de fire regningsartene +, -, / og *
    • prosent
    • kvadratrot
    • desimalpunktum
    • likhetstegn
    • minnefunksjonene M, M+ og M-
   • Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
   • TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
  • Andre kalkulatorer enn de som er nevnt ovenfor er ikke tillatt på eksamen. Det er kandidatens eget ansvar å medbringe godkjent kalkulator.
  • Det er ikke tillatt å bruke kalkulatorfunksjon på mobiltelefon, nettbrett eller lignende.

Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Notater og løse ark regnes som fusk. Markeringstusj aksepteres.

Lovhjemler

 • BSL C 1-1a, punkt 6.1
 • Forvaltningslovens § 18 og 20
 • Part-FCL.025 (b)(2) og (3)

Orientering ved teorieksamen for trafikkflygere (ATPL/CPL) og instrumentrettigheter (IR/EIR):

ATPL, CPL, IR, EIR

Eksamensperiode Påmeldingsfrist (skolens) Eksamen
1 2.januar (uke 1) Uke 5 og 6
2 27.februar (uke 9) Uke 13 og 14
3 8.mai (uke 19) Uke 23 og 24
4 31.juli (uke 31) Uke 35 og 36
5 18.september (uke 38) Uke 42 og 43
6 6.november (uke 45) Uke 49 og 50

 

Eksamenssteder

Oslo Luftfartsskolen, Kjeller flyplass, Småflyhavna, 2007 Kjeller
Sandefjord European Helicopter Center, Hangarveien 13, Sandefjord
Bodø Luftfartstilsynet, Sjøgata 45-47, Bodø

 

Endringer kan forekomme.


Tillatte hjelpemidler  
    

Luftfartstilsynet låner ut:

 • engelsk/engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer
   

Kandidatene må selv medbringe:

 • Jeppesen Student Pilot Route Manual for JAR-Flight Crew Licensing
 • konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt.
 • ikke-programmerbar kalkulator
  • Følgende kalkulatorer er tillatt:
   • Enkle kalkulatorer med skjerm som består av kun én linje, og med ingen andre taster enn:
    • tallene 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9
    • de fire regningsartene +, -, / og *
    • prosent
    • kvadratrot
    • desimalpunktum
    • likhetstegn
    • minnefunksjonene M, M+ og M-
   • Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
   • TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
  • Det er ikke tillatt å bruke kalkulatorfunksjon på mobiltelefon, nettbrett eller lignende.

Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Notater og løse ark regnes som fusk.


Lovhjemler

 • BSL C 1-1a, punkt 6.1
 • Forvaltningslovens § 18 og 20
 • ARA.FCL.300(f)
 • Part-FCL.025 (b)(2) og (3)

Last ned oppmeldingsskjema til eksamen

 

Send oss oppmeldingsskjemaet

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

E-post

Last opp ferdig utfylt og signert skjema her

Nivå

Eksamensperiode

Påmelding til eksamen

 1. Påmelding til teorieksamen skal gå gjennom godkjent ATO. Skjemaet NF-1089B «Påmelding til teoriprøve for operative luftfartssertifikat/rettighet» skal benyttes.
  Punkt 1 gjelder også ved påmelding til omprøver.

Privatister

 1. Kandidater som har fullført militær flygerutdanning og som tilfredsstiller kravene i AIC N-08/13 kan melde seg opp som privatist.
  Innehavere av nasjonalt sertifikat kan melde seg opp til eksamen i Human Performance / Menneskelige ytelser og begrensninger som privatist.

Fravær og trekkfrist

 1. Påmeldingen er bindende. Det er ikke mulig å trekke seg fra eksamen uten gyldig fravær.
 2. Fravær skal dokumenteres med legeerklæring som inneholder bekreftelse på at kandidaten ikke kan møte til eksamen på gitte datoer.
 3. Legeerklæring skal være utstedt på forhånd eller når sykdom inntreffer. Dersom en kandidat blir syk på eksamensdagen skal han/hun uten ugrunnet opphold oppsøke lege for å få utstedt legeerklæring.
 4. Kandidaten skal straks informere skolen om fraværet. Skolen informerer Luftfartstilsynet.
 5. Ugyldig fravær regnes som et forsøk (sitting).

Delt eksamen(gjelder ikke PPL)

 1. Søknad om delt eksamen skal sendes gjennom godkjent ATO i god tid før påmeldingsfrist til eksamen.
 2. Delt eksamen regnes som to sittings, men bare ett forsøk i hvert fag. Kandidatene faktureres for hele eksamen ved påmelding til første delprøve.

Gebyrer

 1. Gebyr for teoriprøve er angitt i BSL A 1-2 og vil bli fakturert.
 2. Kandidater som uteblir fra eksamen uten gyldig fravær vil bli fakturert for den eksamen han/hun er meldt opp til.

Oppstart av eksamen

 1. Eksamenskandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Kandidater som møter senere enn dette skal henvende seg til eksamensvakt, for eventuelt å få tillatelse til å gå opp til eksamen. Det gis ikke tillegg i tiden til kandidater som kommer for sent til eksamen.
 2. Eksamenskandidaten skal vise gyldig legitimasjon før eksamen starter. Dersom ikke legitimasjon kan forevises, skal eksamenskandidaten bortvises fra eksamen. Godkjent legitimasjon er pass, Postens identitetskort, Forsvarets identitetskort, bankkort, førerkort.
 3. Eksamenskandidaten skal straks sette seg på anvist plass. Han/hun må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra eksamensvakt.
 4. Eksamen kan først starte når alle kandidater har satt seg på sine plasser.
 5. Sekker, vesker, yttertøy og lignende skal oppbevares hos eksamensvakt. Kandidatene har ikke tilgang til disse tingene under eksamen.
 6. Mobiltelefoner skal slås av og oppbevares etter anvisning fra eksamensvakt. Mobiltelefoner som befinner seg hos kandidatene under eksamen blir regnet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen er på- eller avslått. 
 7. Eksamensvakt skal kontrollere at kandidatene bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved eksamen.

Under eksamen

 1. Det er ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater så lenge eksamen pågår. Fusk eller forsøk på fusk vil føre til utestenging fra eksamen. Ethvert spørsmål skal rettes til eksamensvakt.
 2. Oppsatt timeplan må følges. Det er ikke tillatt å bruke mer tid enn det som er satt opp på timeplanen. Dersom en kandidat ikke er ferdig med sin besvarelse innen eksamenstidens utløp, skal eksamen leveres og kandidaten forlate eksamenslokalet.
 3. Pauser avholdes innenfor den totale tiden kandidatene har tilgjengelig. Det gis ikke tillegg i tiden til pauser. Eksamensvakten skal kontaktes ved behov for pause.
 4. Kommentarer og spørsmål i tilknytning til faget skrives i kommentarfeltet i selve eksamensprogrammet ved elektronisk eksamen. Ved papirbasert eksamen skrives kommentarer på utlevert kommentarskjema. Disse blir gjennomgått av Luftfartstilsynet i ettertid. Eksamensvakt kan ikke avklare faglige spørsmål.
 5. Alt kladdepapir som brukes ved eksamen blir utlevert av eksamensvakt. Utleverte kladdeark leveres eksamensvakt uoppfordret etter prøven. Det er ikke tillatt å ta med seg kladdepapir eller lignende ut fra eksamenslokalet.
 6. Ved elektronisk eksamen skal eksamensvakt snarest informeres dersom det oppstår problemer med PC/eksamensprogrammet for å kunne dokumentere lengre stopp som kan påvirke besvarelsen. Klage på problemer knyttet til PC eller eksamenssystem skal registreres skriftlig av eksamensvakt før kandidaten forlater eksamenslokalet på eksamensdagen.
 7. Ved systemstopp som til sammen varer mer enn 5 % av tillatt tid i faget, gis det mulighet til å ta ny prøve etter avtale med Luftfartstilsynet. Opprinnelig prøveforsøk annulleres.

Fusk

 1. Luftfartstilsynet skal varsles så snart som mulig dersom en eksamensvakt oppdager fusk eller forsøk på fusk. Eksamensvakt skal inndra kladdeark, notater, mobiltelefoner eller annet som kan være bevis på at kandidaten har fusket.
 2. Dersom den observerte handlingen betraktes som fusk eller forsøk på fusk skal kandidaten utestenges fra å ta nye eksamener i minimum 12 måneder.

Sensur

 1. Resultatet på avlagt eksamen sendes hver enkelt kandidat pr. post så snart som mulig etter siste eksamen er avlagt, senest 3 uker etter siste eksamensdag. Resultatet vil ikke bli meddelt over telefon eller e-post.
 2. Vitnemålet etter eksamen i CPL, IR og ATPL er gyldig i 36 måneder fra datoen siste eksamen er bestått.
 3. Vitnemål etter eksamen i PPL er gyldig i 24 måneder fra datoen siste eksamen er bestått.

Innsyn

 1. Etter sensur har kandidatene rett til innsyn i egne eksamensbesvarelser.
 2. Retten til innsyn følger forvaltningslovens kapittel IV. Søknad om innsyn skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.
 3. Innsyn skal foretas i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø etter nærmere avtale.
 4. Tillatte hjelpemidler ved innsyn er de samme som ved gjennomføring av eksamen.
 5. Ved innsyn som gjennomføres av andre enn kandidaten selv må det fremlegges fullmakt. Fullmakten må være datert, det må fremgå hvilken eksamen innsynet gjelder for og den må være signert av kandidaten.

Klageadgang

 1. Kandidater som avlegger eksamen for Luftfartstilsynet kan, etter at sensur er falt, klage på bedømmelsen.
 2. Adgangen til å klage på sensuren følger forvaltningslovens kapittel VI. En klage skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.
 3. Dersom en klage fører til at mer enn 15 % av det totale antall spørsmål i et fag blir annullert, vil Luftfartstilsynet vurdere om prøven i faget skal annulleres.
 4. Klager på administrasjon av eksamen (eksamenslokale, støy, lysforhold og lignende) skal sendes uten ugrunnet opphold til Luftfartstilsynet og senest før sensuren har falt.
 5. Klager som gjelder datatekniske forhold skal registreres hos eksamensvakt før kandidaten forlater eksamenslokalet på eksamensdagen. Klager som mottas etter dette vil bli avvist.
 6. Klage på bortvisning og eller utestenging fra eksamen må fremsettes innen 21 dager fra bortvisning eller vedtak om utestenging.
 7. Ved annullering av eksamen etter punkt 41 og 42 gis kandidaten anledning til ny eksamen. Annullert prøve regnes ikke som et forsøk og det kreves ikke nytt gebyr for denne prøven.
 8. Dersom påmeldingsfristen til omprøve faller før klagen er ferdigbehandlet av Luftfartstilsynet, er det opp til kandidaten om han/hun vil melde seg på til omprøve. Påmelding er bindende og det skal betales gebyr. Dersom klagen går i favør av kandidaten kan han/hun trekkes fra eksamen. Dersom omprøve er gjennomført og det gis medhold i den innklagede eksamen blir det høyeste resultatet tellende.

Tidsbegrensninger

 1. Kandidaten kan møte til eksamen inntil seks ganger (sittings) innenfor en periode på 18 måneder. En ordinær eksamensperiode regnes som én sitting. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i ett og samme fag.
 2. Alle prøver til samme sertifikat eller rettighet for PPL, CPL, IR og ATPL må være bestått innenfor en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av den kalendermåned hvor kandidaten først gikk opp til eksamen.

Oversikt over pensum, læremateriell og praktisk info for deg som skal ta PPL-eksamen.

Pensum

Pensum til PPL-eksamen finnest i AMC1 FCL.210; FCL.215. Du finner ei lenke til dette dokumentet her. Dette er pensumlistene som oppgåvene er laga etter. Det er derfor viktig at studentane er klar over at det er dette som er krava til teorieksamen, ikkje ei eller anna bok. Boka er ein reiskap du bruker for å lære deg teoripensumet. Det er også viktig at du som student er klar over kva som krevst til eksamen slik at du kan sjå at du får relevant undervisning.

Luftfartstilsynet bruker pensumlistene slik dei er publisert av EASA. Det er ikkje aktuelt for oss å lage meir detaljerte pensumlistar.

Pensum i meteorologifaget manglar ein del sider. Dette falt ut då AMC-materialet først blei publisert, men skal bli tatt inn igjen i samband med FCL.002, som er ei revidering av part-FCL. Vi har derfor lagt ut eit eige dokument med meteorologipensum.

Bøker, litteratur og læremateriell

Flyskolane som tilbyr PPL-utdanning brukar ulike bøker og læremateriell. Den litteraturen dei brukar er eit middel for å tileigne seg kunnskap, det er ikkje bøkene i seg sjølve som er pensum. Sagt på ei anna måte kan du lese omtrent kva du vil så lenge du får kunnskap om det du treng og oppfyller krava i pensum. Flyskolane vil derfor kunne tilby ulike opplegg med ulikt læremateriell, men der målet til slutt er same eksamen.

Luftfartstilsynet lagar ikkje lærebøker til PPL. Vi godkjenner heller ikkje det læremateriellet som flyskolane bruker, men vi godkjenner kurset som flyskolen tilbyr. Vi ser derfor etter om kurset reflekterer dei krava som blir stilt mellom anna i pensum til eksamen. Kva slags læremateriell ein flyskole vel å bruke er opp til dei.

Oppbygging av oppgåvene

PPL-eksamen består av fleirvalsoppgåver. Du får eitt spørsmål og fire svaralternativ. Det er bare eitt alternativ som er riktig, dei andre er feil. Oppgåvene er laga på ein måte som gjør at alle alternativ er plausible svar, men det er bare eitt som er rett. Ein kandidat som har kunnskap i faget vil kunne skilje ut det riktige alternativet. Alternativa skal ikkje overlappe kvarandre slik at det er uklart kva for eit alternativ som er riktig.

Eksamen består av ni fag. Det er 20 spørsmål per fag, totalt 180 spørsmål.

Språk

Teorieksamen til PPL er på norsk. Det er ikkje planar om å tilby PPL-eksamen på engelsk.

Tilbakemeldingar frå kandidatane

Vi er svært interesserte i konstruktive tilbakemeldingar frå PPL-studentar. Kommentarar, tilbakemeldingar, ris og ros om teorieksamen kan sendast til teoriinspektør Helge Rossebø, hro@caa.no.

Informasjonen er oppdatert i februar 2015.