Informasjon

På denne siden har vi samlet søknadsskjemaer for deg som ønsker å starte på en pilotutdanning eller er underveis i utdanningen. Her kan du melde deg på de ulike kursene.
Velg og fyll ut skjema under dersom du ønsker å reservere plass. Ring oss på (+47) 23 10 29 40 eller bruk e-post: kontakt@luftfartsskolen.no hvis du har spørsmål eller ønsker rådgivning om pilotutdanning.

Søknadsskjemaene på denne siden er beskyttet av SSL (Secure Sockets Layer) som vil si at informasjonen du sender oss blir kryptert.

 

Søknadsskjemaer

Påmeldingen er gjeldende fra og med registreringsdato påført dette søknadsskjema. Du er sikret opptak i gjeldende kalendermåned når kursavgiften for Forkurset er innbetalt til Luftfartsskolen. FAA Medical og Rådgivingsprøve (SIAP) må gjennomføres før avreise til Phoenix East Aviation eller Hillsboro Aero Academy. Jeg godtar betingelsene som er nevnt nedenfor og forplikter meg til å følge avtalt studieplan ved Luftfartsskolen.

Betingelser

Kurspris Forkurs/Admin.modul: NOK 1995,-/ NOK 3000,-
Kurspris EASA ATPL-teori: NOK 46 000,- hvorav kr 22.000,- innbetales før avreise til PEA/HAA.
Før studiestart på ATPL-teorien og innsending av første progresjonstest skal den resterende kursavgift betales. I tillegg skal skjema for opptak til fagskolestudiet leveres skolen sammen med nødvendig dokumentasjon. Skjemaet finner du på skolens websider.

ATPL teorikurset er gyldig i 18 mnd. fra påbegynt kurs (myndighetskrav). Gjennomføringstid regnes fra første innsendingsoppgave er levert, og fram til eksamensoppmelding. Kurset må fullføres (inkludert klasseromsundervisning og påmelding til eksamen) innen 18 måneder. Første innsending skal skje etter fullført FAA CPL/IR/CFI.

Oppstart og innbetaling til Forkurs/Admin.modul skal skje senest 3 uker før offisiell avreisedato til PEA/HAA.

Leveringsbetingelser – Kursmateriellet leveres normalt som Norgespakke via posten, eller avtales hentet. Du har 14 dagers returrett på kurs, gjeldende fra bestillingsdato.

Søknadsskjema

Nivå

Skole

Ønsker studieplass i følgende måned

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Noen tidligere erfaring (flytimer, etc?)

Har PPL?

Hvis JA, last opp kopi av PPL sertifikat

Har FAA Medical?

Hvis JA, last opp kopi av Medical

Har generell studiekompetanse (og 2MX og 2FY)?

Hvis JA, last opp kopi av vitnemål

Last opp kopi av pass

Jeg aksepterer betingelsene nevnt ovenfor.

Jeg er inneforstått med at denne påmeldingen er bindende fra og med registreringsdato som er påført dette søknadsskjema. Jeg godtar betingelsene som er nevnt nedenfor. Jeg forplikter meg til å følge avtalt studieplan ved Luftfartsskolen.

Betingelser

ATPL teorikurset er gyldig i 18 mnd. fra påbegynt kurs (myndighetskrav). Gjennomføringstid regnes fra første innsendingsoppgave er levert, og fram til eksamensoppmelding. Kurset må fullføres (inkludert klasseromsundervisning og påmelding til eksamen) innen 18 måneder. Første innsendings-oppgave skal være levert innen 2 mnd. etter påbegynt kurs.
Du har 14 dagers returrett på teorikurs og fagskolepåmelding, gjeldende fra registreringsdato (ref. angrefristloven). Melder du deg av kurset etter angrefristperioden vil kursavgiften ikke refunderes.

Brutto kurspris for ATPL kurset: NOK 46.000,- inkluderer manualer, nettkurs, CBT og klasserom.
Betalingsbetingelser er 10 dager netto. Generell kredittvurdering foretas.

Leveringsbetingelser - Kursmateriell leveres normalt som Norgespakke via posten, eller avtales hentet.

Søknadsskjema

Nivå

Fagskolestudium

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Noen tidligere erfaring (flytimer, etc?)

Last opp kopi av EASA/FAA sertifikat

Last opp kopi av EASA Medical

Last opp kopi av siste dobbeltside i loggbok

Last opp kopi av vitnemål (Kun for opptak i fagskolestudiet)

Jeg er inneforstått med at denne påmeldingen er bindende fra og med registreringsdato som er påført dette søknadsskjema. Jeg godtar betingelsene som er nevnt nedenfor. Jeg forplikter meg til å følge avtalt studieplan ved Luftfartsskolen.

Betingelser

CPL kurset er gyldig i 18. mnd. fra påbegynt kurs (i.flg. EASA). Gjennomføringstid regnes fra første innsendingsoppgave er levert, og fram til eksamensoppmelding. Kurset må fullføres (inkludert klasseromsundervisning og påmelding til eksamen) innen 18 måneder. Første innsendingsoppgave skal være levert innen 2 mnd. etter påbegynt kurs.
Du har 14 dagers returrett på teorikurs, gjeldende fra registreringsdato (ref. angrefristloven). Melder du deg av kurset etter angrefristperioden vil kursavgiften ikke refunderes.

Brutto kurspris for CPL kurset: NOK 37.000,- inkluderer manualer, nettkurs og klasserom.
Betalingsbetingelser er 10 dager netto. Generell kredittvurdering foretas.

Leveringsbetingelser - Kursmateriell leveres normalt som Norgespakke via posten, eller avtales hentet.

Søknadsskjema

Nivå

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Noen tidligere erfaring (flytimer, etc?)

Last opp kopi av EASA/FAA sertifikat

Last opp kopi av EASA Medical

Last opp kopi av siste dobbeltside i loggbok

Jeg er inneforstått med at denne påmeldingen er bindende fra og med registreringsdato som er påført dette søknadsskjema. Jeg godtar betingelsene som er nevnt nedenfor. Jeg forplikter meg til å følge avtalt studieplan ved Luftfartsskolen.

Betingelser

IR kurset er gyldig i 18. mnd. fra påbegynt kurs (i.flg. EASA). Gjennomføringstid regnes fra første innsendingsoppgave er levert, og fram til eksamensoppmelding. Kurset må fullføres (inkludert klasseromsundervisning og påmelding til eksamen) innen 18 måneder. Første innsendingsoppgave skal være levert innen 2 mnd. etter påbegynt kurs.
Du har 14 dagers returrett på teorikurs, gjeldende fra registreringsdato (ref. angrefristloven). Melder du deg av kurset etter angrefristperioden vil kursavgiften ikke refunderes.

Brutto kurspris for IR kurset: NOK 32.500,- inkluderer manualer, nettkurs og klasserom.
Betalingsbetingelser er 10 dager netto. Generell kredittvurdering foretas.

Leveringsbetingelser - Kursmateriell leveres normalt som Norgespakke via posten, eller avtales hentet.

Søknadsskjema

Nivå

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Noen tidligere erfaring (flytimer, etc?)

Last opp kopi av EASA/FAA sertifikat

Last opp kopi av EASA Medical

Last opp kopi av siste dobbeltside i loggbok

Jeg er inneforstått med at denne påmeldingen er bindende fra og med registreringsdato som er påført dette søknadsskjema. Jeg godtar betingelsene som er nevnt nedenfor. Jeg forplikter meg til å følge avtalt studieplan ved Luftfartsskolen.

Betingelser

ATPL bridge kurset er gyldig i 18. mnd. fra påbegynt kurs (i.flg. EASA). Gjennomføringstid regnes fra første innsendingsoppgave er levert, og fram til eksamensoppmelding. Kurset må fullføres (inkludert klasseromsundervisning og påmelding til eksamen) innen 18 måneder. Første innsendingsoppgave skal være levert innen 2 mnd. etter påbegynt kurs.
Du har 14 dagers returrett på teorikurs, gjeldende fra registreringsdato (ref. angrefristloven). Melder du deg av kurset etter angrefristperioden vil kursavgiften ikke refunderes.

Brutto kurspris for ATPL Bridge kurset: NOK 15.500,- og inkluderer nettkurs og klasserom. (Ved overgang fra A til H trengs boken "Pooleys Helicopter Manual" i tillegg til ATPL manualene, og denne kan bestilles fra vår nettbutikk). Forutsetter at du har ATPL manualer fra kategorien du ønsker å bridge. Luftfartsskolen selger ikke ATPL bøker enkeltvis, så disse må bestilles på egenhånd eksternt ved behov.

Betalingsbetingelser er 14 dager netto. Generell kredittvurdering foretas.

Søknadsskjema

Nivå

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Bilde

Personnummer (DDMMÅÅXXXXX)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Noen tidligere erfaring (flytimer, etc?)

Last opp kopi av EASA/FAA sertifikat

Last opp kopi av EASA Medical

Last opp kopi av siste dobbeltside i loggbok