Multi Crew Cooperation

Vårt eget MCC kurs gjennomføres i vår Beechcraft 200 FNPT-II Simulator i våre lokaler på Torp.
Kursets varighet er 8 dager. Det starter fredag og varer en uke frem i tid. Første 3 dagene er teori med fokus på SOP, HUM og sjekklister

MCC kurset er delt i en teoretisk og en praktisk del. Formålet er å binde sammen disse to gjennom et samspill mellom teori og et veldefinert flyprogram, hvor CRM er en viktig del for manøvreringen av flyet.
Under MCC kurset fokuseres det spesielt på samarbeid, kommunikasjonsevne and evnen til å gjenkjenne de fallgruvene man kan møte på når det kommer til menneskelig interaksjon i de forskjellige delene av CRM/MCC kurset.

Kurset er godkjent i henhold til PART-FCL.

Chief Flight Instructor er Stein Arne Melsæter, SAS kaptein og tidligere ansvarlig for MCC treningen hos SAS Flight Academy i Stockholm.

Alle våre MCC instruktører har bakgrunn fra SAS og/eller Oxford Aviation.

Pris: NOK 29.500,-

MCC perioder

 • Fri
  01
  Apr
  2016
  Sun
  10
  Apr
  2016
  Luftfartsskolen
 • Fri
  03
  Jun
  2016
  Sun
  12
  Jun
  2016
  Luftfartsskolen
 • Fri
  29
  Jul
  2016
  Sun
  07
  Aug
  2016
  Luftfartsskolen
 • Fri
  02
  Sep
  2016
  Sun
  11
  Sep
  2016
  Luftfartsskolen
 • Fri
  10
  Mar
  2017
  Sun
  19
  Mar
  2017
  Luftfartsskolen
 • Fri
  05
  May
  2017
  Sun
  14
  May
  2017
  Luftfartsskolen
 • Fri
  23
  Jun
  2017
  Sun
  02
  Jul
  2017
  Luftfartsskolen

  Påmeldingsfrist 09.06.2017

 • Fri
  08
  Dec
  2017
  Sun
  17
  Dec
  2017
  Luftfartsskolen

  Påmeldingsfrist 24.11.2017

 • Fri
  13
  Apr
  2018
  Fri
  20
  Apr
  2018
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  01
  Jun
  2018
  Fri
  08
  Jun
  2018
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  27
  Jul
  2018
  Fri
  03
  Aug
  2018
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  07
  Sep
  2018
  Fri
  14
  Sep
  2018
  Luftfartsskolen - Torp
 • Thu
  06
  Dec
  2018
  Thu
  13
  Dec
  2018
  Luftfartsskolen - Torp

  Dette kurset går fra torsdag 06.12 til torsdag 13.12

 • Fri
  08
  Feb
  2019
  Fri
  15
  Feb
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  05
  Apr
  2019
  Fri
  12
  Apr
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  14
  Jun
  2019
  Fri
  21
  Jun
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  16
  Aug
  2019
  Fri
  23
  Aug
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  18
  Oct
  2019
  Fri
  25
  Oct
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  06
  Dec
  2019
  Fri
  13
  Dec
  2019
  Luftfartsskolen - Torp

Påmeldingsskjema

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode