Multi Crew Cooperation

Vårt eget MCC kurs gjennomføres i vår Beechcraft 200 FNPT-II Simulator i våre lokaler på Torp.
Kursets varighet er 8 dager. Det starter fredag og varer en uke frem i tid. Første 3 dagene er teori med fokus på SOP, HUM og sjekklister

MCC kurset er delt i en teoretisk og en praktisk del. Formålet er å binde sammen disse to gjennom et samspill mellom teori og et veldefinert flyprogram, hvor CRM er en viktig del for manøvreringen av flyet.
Under MCC kurset fokuseres det spesielt på samarbeid, kommunikasjonsevne and evnen til å gjenkjenne de fallgruvene man kan møte på når det kommer til menneskelig interaksjon i de forskjellige delene av CRM/MCC kurset.

Kurset er godkjent i henhold til PART-FCL.

Chief Flight Instructor er Stein Arne Melsæter, SAS kaptein og tidligere ansvarlig for MCC treningen hos SAS Flight Academy i Stockholm.

Alle våre MCC instruktører har bakgrunn fra SAS og/eller Oxford Aviation.

Pris: NOK 29.500,-

MCC perioder

 • Fri
  08
  Feb
  2019
  Fri
  15
  Feb
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  05
  Apr
  2019
  Fri
  12
  Apr
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  14
  Jun
  2019
  Fri
  21
  Jun
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  16
  Aug
  2019
  Fri
  23
  Aug
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  18
  Oct
  2019
  Fri
  25
  Oct
  2019
  Luftfartsskolen - Torp
 • Fri
  06
  Dec
  2019
  Fri
  13
  Dec
  2019
  Luftfartsskolen - Torp

Påmeldingsskjema

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode