Helikopterpilot fagskolestudium

Normert studietid på skolens NOKUT-godkjente fagskolestudium er 18 mnd. på heltid. Deler av teoripensumet er nettbasert undervisning, noe som gir det den enkelte student en viss fleksibilitet.

 • Du må være fylt 18 år og fylle 19 år i løpet av oppstartsåret.
 • I tillegg må du inneha minimum generell studiekompetanse, eventuelt kan du søke med bakgrunn i din realkompetanse.
 • Du må inneha medisinsk sertifikat klasse 1 før studiestart.
 • Før opptak til fagskolestudiet må du også ha gjennomført opptaksprøve ved vårt test-senter (SIAP-test og intervju).

ingen aktiviteter planlagt

Start helt enkelt med å søke plass på fagskolestudiet.  Du vil deretter måtte gjennomføre SIAP-test og intervju ved vårt test senter. Aktuelle kandidater vil få tilbud om plass i en av de kommende klassene.

Opptak fagskolestudium

Luftfartsskolen gir deg som student «Money back» garanti etter kriterier beskrevet i studiekontrakten. Det betyr at du ikke blir økonomisk skadelidende dersom du må avbryte studiet underveis eller at våre opptaksprøver ikke har avdekket manglende gjennomføringsevne hos studenten.

Program

PPL-H Teori og praksis

Felles start med 2 uker PPL-teori i klasserom ved Luftfartsskolen. Studentene gjennomfører praktisk flyprogram og nettbasert teoristudium før avsluttende oppflyging til privatflygersertifikat (PPL H) på Torp.

Semesteret er fullført og studenten kan gå videre til andre semester når følgende er gjennomført:

 • Obligatorisk teoriprogram og teorieksamen til PPL H
 • Obligatorisk flyprogram, minimum 45 flytimer og oppflyging til PPL H (skilltest)

ATPL teori + fartøysjefsprogram

Studentene starter med 2 uker ATPL klasserom og nettbasert teoristudium. Studentene starter fartøysjef-programmet når PPL H skilltest er bestått.

Semester er fullført når følgende er gjennomført:

 • ATPL del 1 i klasserom (2 uker)
 • ATPL del 1 tilhørende nettskoleundervisning
 • Fartøysjef-program, del 1 (15 flytimer)
 • ATPL eksamen, del 1

ATPL teori + fartøysjefsprogram

Gjennom tredje semester skal studenten fullføre del 2 av ATPL eksamen samt fly resterende del av fartøysjef-programmet i forkant av flyprogram til CPL.

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:

 • ATPL del 2 i klasserom, 2 uker
 • ATPL del 2 tilhørende nettskoleundervisning
 • ATPL eksamen, del 2
 • Fartøysjef-program del 2 (25 t)

CPL flyprogram

I dette semesteret gjennomføres flyprogrammet til trafikkflyger, CPL og skilltest.

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:

 • Mørkeflyging- (5t) og fartøysjef-program, del 3 (60 flytimer)
 • CPL flygetreningsprogram i helikopter (35 timer)
 • Skilltest CPL

Mer om helikopterpilotutdanningen

Flyprogrammet til den komplette utdanningen på Torp gjennomføres i helikopter av typen Robinson 22/44. Teoriutdanningen gjennomføres parallelt med flytimene gjennom hele utdanningen. Luftfartsskolen har lang erfaring i kombinert utdanning (blended learning) der nettstudier/CBT og klasseromsundervisning kombineres. Vi stiller strenge krav til fagkompetanse hos våre faglærere. Minimum 5 års bransjeerfaring og/eller profesjonsutdanning innen fagfeltet. Skolen er kjent for sin høye kvalitet på lærekreftene. Fagskolestudiet støttes av Lånekassen og gir deg 108 fagskolepoeng. Luftfartsskolen på Torp er også godkjent av luftfartsmyndighetene som eksamenssenter.

Fagskoleutdanningen fører frem til europeiske trafikkflygersertifikat. Studiet dekker følgende sertifikater og rettigheter: Privatflygersertifikat (PPL H), Trafikkflygersertifikat (CPL H) og utsjekk mørkeflyging. Ved å oppnå de forskjellige sertifikatene underveis i utdanningen får du den nødvendige trygghet i at tiden og pengene du investerer i utdanningen ikke går tapt ved hendelser som gjør at du må utsette eller avslutte studiene underveis. Utdanningen gir deg til sammen minimum 185 flytimer. Flytimene gjennomføres ved vår samarbeidspartner EHC som holder til i samme bygg som Luftfartsskolen i Hangarveien 13, Sandefjord lufthavn, Torp.

Du kan kan også gjennomføre hele eller deler av helikopterutdanningen ved Luftfartsskolen selv om du ikke ønsker å følge fagskolestudiet eller oppfyller kravene til opptak. Det vil i så tilfelle bli et ordinært modulært program. Man vil følgelig ikke oppnå fagskolepoeng eller mulighet til å søke studielån for denne utdanningen.

Gå til søknadsskjemaer enkeltkurs

Brosjyrer

fly-webbrosjyre

helikopter-webbrosjyre

usa-webbrosjyre