Trafikkflyger fagskolestudium

Normert studietid på skolens NOKUT-godkjente fagskolestudium er 2 år på heltid. Deler av teoripensumet er nettbasert undervisning, noe som gir det den enkelte student en viss fleksibilitet.

 • Du må være fylt 18 år og fylle 19 år i løpet av oppstartsåret.
 • I tillegg må du inneha minimum generell studiekompetanse, eventuelt kan du søke med bakgrunn i din realkompetanse.
 • Du må inneha medisinsk sertifikat klasse 1 for å gjennomføre fagskolestudiet.
 • Før opptak til fagskolestudiet må du også ha gjennomført opptaksprøve ved vårt test-senter (SIAP-test og intervju).

ingen aktiviteter planlagt

Avhengig av totalt antall kvalifiserte søkere til studiet vil det vurderes ytterligere en klasse i 2017.

Start helt enkelt med å søke plass på fagskolestudiet.  Du vil deretter måtte gjennomføre SIAP-test og intervju ved vårt test senter. Aktuelle kandidater vil få tilbud om plass i en av de kommende klassene.

Opptak fagskolestudium

 

 

Luftfartsskolen gir deg som student «Money back» garanti etter kriterier beskrevet i studiekontrakten. Det betyr at du ikke blir økonomisk skadelidende dersom du må avbryte studiet underveis eller at våre opptaksprøver ikke har avdekket manglende gjennomføringsevne hos studenten.

Program

PPL-A Teori og praksis

Felles start med 2 uker PPL-teori i klasserom ved Luftfartsskolen. Studentene gjennomfører praktisk flyprogram og nettbasert teoristudium før oppflyging til privatflygersertifikat (PPL A) på Sandefjord lufthavn, Torp.

Semesteret er fullført og studenten kan gå videre til andre semester når følgende er gjennomført:

 • Obligatorisk teoriprogram og teorieksamen til PPL A
 • Obligatorisk flyprogram, minimum 45 flytimer og oppflyging til PPL A (skilltest)

ATPL teori + fartøysjefsprogram

Studentene starter med 2 uker ATPL klasserom og nettbasert teoristudium. Studentene starter fartøysjef-programmet når PPL A skilltest er bestått.

Semester er fullført når følgende er gjennomført:

 • ATPL del 1 i klasserom (2 uker)
 • ATPL del 1 tilhørende nettskoleundervisning
 • Fartøysjef-program, del 1 (50 flytimer)
 • ATPL eksamen, del 1

ATPL teori + fartøysjefsprogram

Gjennom tredje semester skal studenten fullføre del 2 av ATPL eksamen samt fly resterende del av fartøysjef-programmet i forkant av flyprogram til CPL/IR ME.

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:

 • ATPL del 2 i klasserom, 2 uker
 • ATPL del 2 tilhørende nettskoleundervisning
 • ATPL eksamen, del 2
 • Mørkeflyging (5t)- og fartøysjef-program del 2 (50 t)

CPL/IR ME + MCC

I dette semesteret gjennomføres flyprogrammet til trafikkflyger, CPL/IR ME og skilltest. Avslutningsvis avholdes kurs i Multi Crew Cooperation (MCC).

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:

 • CPL/IR ME flygetreningsprogram i fly og flysimulator
 • Skilltest CPL/IR ME
 • MCC-kurs

Mer om trafikkflygerutdanningen

Flyprogrammet til den komplette trafikkflygerutdanningen på Torp gjennomføres i skolens en-motors og to-motors fly. Deler av programmet gjennomføres i skolens avanserte flysimulator (FNPT 2). Skolen har både en- og to-motors flysimulator. Her kan du trene nød-prosedyrer og instrumentprosedyrer som krever hyppige repetisjoner.

Teoriutdanningen gjennomføres parallelt med flytimer gjennom hele utdanningen.
Luftfartsskolen har lang erfaring i kombinert utdanning (blended learning) der nettstudier/CBT og klasseromsundervisning kombineres. Vi stiller strenge krav til fagkompetanse hos våre faglærere. Minimum 5 års erfaring fra flyselskap og/eller profesjonsutdanning innen fagfeltet. Skolen er kjent for sin høye kvalitet på lærekreftene.

Helt til slutt i utdanningen gjennomfører du MCC-kurset i flysimulator. Kurset går i korthet ut på å lære samhandling i cockpit, under ekstreme situasjoner. To piloter fly sammen (multi-crew) og bytter på å være styrmann og kaptein. Luftfartsskolen benytter et mellomstort fly, en Beech 200 King Air til dette kurset.

Fagskolestudiet støttes av Lånekassen og gir deg fagskolepoeng.
Luftfartsskolen på Kjeller er godkjent av luftfartsmyndighetene som eksamenssenter.

Fagskoleutdanningen fører frem til europeiske trafikkflygersertifikater. Studiet dekker følgende sertifikater og rettigheter: Privatflygersertifikat (PPL), Trafikkflygersertifikat (CPL), Instrumentrettighet (IR ME) og MCC.
Ved å oppnå de forskjellige sertifikatene underveis i utdanningen får du den nødvendige trygghet i at tiden og pengene du investerer i utdanningen ikke går tapt ved hendelser som gjør at du må utsette eller avslutte studiene underveis.
Utdanningen gir deg til sammen minimum 250 flytimer inklusive MCC-kurset.

Du kan også gjennomføre hele eller deler av trafikkflygerstudiet ved Luftfartsskolen som enkeltkurs om du ikke ønsker å følge fagskolestudiet eller oppfyller kravene til opptak. Det vil i så tilfelle bli et ordinært modulært program. Man vil følgelig ikke oppnå fagskolepoeng eller mulighet til å søke studielån for denne utdanningen.

Gå til søknadsskjemaer for enkeltkurs

Karriereprogram

For deg som seriøst ønsker å posisjonere deg mot større flyselskaper, som for eksempel SAS og Norwegian tilbyr Luftfartsskolen karriereprogram som gjennomføres i etablert samarbeid med CAE (europas ledende simulatoraktør).

Vi tilbyr blant annet:

 • Type Rating - B737NG og A320.
 • Jet Orientation Course - B737NG

Samtlige kurs gjennomføres i «Full Flight Simulator».

Send søknad karriereprogram

 

Brosjyrer

fly-webbrosjyre

helikopter-webbrosjyre

usa-webbrosjyre