“Take off” på Kjeller

“Take off” på Kjeller

vidde No Comments

Bilde: Faglærer, Tore Eikenes (British Airways) underviser i Flight Planning and Monitoring

Luftfartsskolen på Kjeller har fått ny NOKUT-godkjenning for 2-årig fagskoleutdanning med studielån fra start PPL til både fly- og helikopterutdanningene.
Vi er midt i februar og skolen har hatt en «busy» start på februar måned. De to første ukene i måneden har vi hatt 18 nye PPL-studenter på intensivkurs i klasserom (nye to-ukers PPL klasserom er under planlegging og vil annonseres på nettsidene våre).
Det er gjennomført avsluttende MCC-kurs for 6 studenter, vi har hatt 20 studenter til ATPL teorieksamen, og mandag 15. feb. startet 23 nye studenter ATPL klasserom på Kjeller.

Diamond DA 42 (LN-LFS) vil være på plass i slutten av denne måneden og to en-motors fly følger etter. Sammen med myndighetsgodkjente en- og tomotors fly i simulator (FNPT 2) på Kjeller har skolen god kapasitet fremover. Vi kommer innen kort tid med informasjon om oppstart flyprogram helikopter på skolens nettsider.