SAS-besøk på Kjeller

SAS-besøk på Kjeller

vidde No Comments

Rekrutteringsansvarlig i SAS, Olav Guldbrandsen, gir Luftfartsskolens fagskolestudenter gode råd og inspirasjon på veien fra student- til arbeidslivet, og informerer om fremtidsmulighetene for pilotjobb i selskapet.

SAS skal ansette svært mange skandinaviske piloter de nærmeste årene. LFS/SAA posisjonerer seg for å møte utfordringen med å utdanne et større volum godt selekterte og kvalifiserte “low-timer” kandidater fra 2020 og utover. Frem til da er det erfaring og minst 1000 flytimer som gjelder for de fleste “self-sponsored” forteller Guldbrandsen. Fullført Type Rating på B-737 er heller ingen ulempe, men ikke noe krav for opptak i SAS.

Fra 2020 til 2030 skal SAS ansette 100-200 nye piloter per år da 75-85% av nåværende piloter i selskapet pensjoneres innen 2030 sier Guldbrandsen avslutningsvis.