Viser alle 17 resultater

PPL-A Standard Bokpakke
PPL-A Standard Bokpakke

PPL/LAPL Bokpakke. Rabattert pris ved kjøp av alle bøkene i serien. Inneholder: 9 bøker til teoripensum + Lov om luftfart Flytelefoni CD 2 stk. A3 kart for navigasjonsfaget

kr 3.000,00
Kjøp
PPL-H Standard Bokpakke
PPL-H Standard Bokpakke

PPL/LAPL Bokpakke. Rabattert pris ved kjøp av alle bøkene i serien. Inneholder: 9 bøker til teoripensum + Lov om luftfart Flytelefoni CD 2 stk. A3 kart for navigasjonsfaget

kr 3.000,00
Kjøp
Flygeteori
Flygeteori

Innføring i aerodynamikkens prinsipper og fysiske lover som ligger til grunn for konstruksjon og oppbygging av et luftfartøy.

kr 345,00
Kjøp
Jeppesen Private Pilot Manual
Jeppesen Private Pilot Manual

Teori for amerikansk PPL

kr 890,00
Kjøp
Fly- og motorlære
Fly- og motorlære

Omhandler læren om flyets konstruksjon og oppbygging, instrumentenes funksjon, gradering og ytre utforming samt motorens oppbygging, systemer og funksjon.

kr 295,00
Kjøp
Meteorologi
Meteorologi

Meteorologi er samspillet mellom luftstrømmer, temperatur, trykk og luftfuktighet i atmosfæren. Sammen skaper dette vær og vind som alle flygere må ha gode kunnskaper om

kr 380,00
Kjøp
Lover og bestemmelser
Lover og bestemmelser

En grundig og praktisk innsikt i hvordan lover, forskrifter og bestemmelser er med på å regulere luftfarten til en trygg og velordnet aktivitet, enten man har flyging som hobby eller yrke

kr 380,00
Kjøp
Flytelefoni
Flytelefoni

Å kunne kommunisere med annen lufttrafikk og flygekontrolltjenesten har stor betydning for flysikkerheten og avvikling av lufttrafikk. Boken omhandler både Post og teletilsynets krav til radiotelefonisertifikat og Luftfartstilsynets teoripensum

kr 295,00
Kjøp
Flymedisin
Flymedisin

Omhandler de spesielle medisinske forhold man kan bli utsatt for ved flyging, samt livreddende førstehjelp og hvordan man skal forholde seg ved havari og nødlanding. Kurset er primært beregnet for privatflygere, yrkesflygere og øvrig personell med tilknytning til luftfart

kr 365,00
Kjøp
Flypsykologi
Flypsykologi

Læring, hukommelse, oppmerksomhet, persepsjon og sosiale egenskaper er alle temaer som hører hjemme i tradisjonell psykologi. Flyging inneholder alle disse elementene. Boken tar for seg de fleste aspekter innen flypsykologi. Dette kurset sammen med Flymedisin utgjør pensum for eksamen i … Les mer

kr 380,00
Kjøp
Operasjonelle prosedyrer
Operasjonelle prosedyrer

Gir deg en systematisk innføring i de prosedyrer som kreves før, under og etter flyging. Herunder blant annet: meteorologiske opplysninger, briefing, personlig utrustning, sjekklister, kommunikasjon, krav til besetning, sertifikatbestemmelser osv.

kr 395,00
Kjøp
Mørkeflyging
Mørkeflyging

Mørkeflyging inngår som en av lærebøkene innen privat- og trafikkflygerutdanningen. Boken er revidert i.h.t. JAR-FCL og tilpasset kurs i fjernundervisning.

kr 285,00
Kjøp
Sjøflyging
Sjøflyging

Pensumbok for kurs i sjøflyging

kr 295,00
Kjøp
Pooleys JAR Helicopter Manual
Pooleys JAR Helicopter Manual

Denne boken dekker sammen med egen manual fra Luftfartsskolen avviket mellom ATPL H og A. Som støttelitteratur i faget POF H anbefales også boken Principles of Helicopter Flight

kr 395,00
Kjøp
Instrument Flight Procedures
Instrument Flight Procedures

An in-depth book that covers PANS-OPS principles including FMS and RNAV operations. Suitable for professional pilots, EIR and ATPL students.

kr 345,00
Kjøp