Vil du lære å fly helikopter?

Det å ta et privatflygersertifikat på helikopter kan være utfordrende, men når du først har fått sertifikatet er det å kunne fly spennende og utrolig moro. Og det er ikke så vanskelig som du kanskje tror.

Aldersgrensen for å ta flytimer er 15 år. For å kunne fly solo er grensen 16 år og sertifikatet kan du få når du er 17 år.
Det finnes ingen øvre aldersgrense, men du må gjennomgå en legesjekk for å vise at du er medisinsk skikket til å fly.
Vi anbefaler at du gjennomgår en legesjekk før du kjøper kurs av oss, eller senest innen du starter med praktisk flyprogram.

Samtidig som du leser teorien kan du begynne å ta noen flytimer, men vi anbefaler at du gjennomfører teorien først.

Det finnes ikke mange helikopterklubber rundt om i Norge på samme måte som det finnes flyklubber. Oslo helikopterklubb (www.oslohelikopterklubb.no) er en klubb i Oslo området hvor man med sertifikat kan leie helikopter (R22 og R44). Ellers må man eie et helikopter selv, eller kontakte en av helikopterskolene for å forhøre seg om å leie helikopter hos dem.

Det er ingen spesielle opptakskrav for å starte på et privatflygersertifikat.  Vi anbefaler uansett at du gjennomfører en klasse 2 medisinsk sjekk innen du starter opp teorien, eller senest innen du begynner med praktisk program.

Du starter helt enkelt med å gjennomføre teorien til privatflygersertifikatet. Teorikurset bestilles fra butikken vår i toppmenyen.  Det finnes forskjellige kurspakker etter hva du har av utstyr fra før.  De aller fleste kjøper komplett pakke da dette er den mest økonomiske løsningen. I denne pakken er alt du trenger.  Etter bestilling får du tilsendt bokpakke, og detaljer for innlogging i nettskolen sendes pr. epost.

Bestill PPL-H Komplett pakke her

For å dekke hele teoripensumet til privatflygersertifikat (PPL-H) må du gjennomgå til sammen 8 delkurs. Du bør gjennomgå kursene i den rekkefølge de er nummerert. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for noen av disse kursene. Kurset er lagt opp som fjernundervisning over internett. Bøkene får du tilsendt i posten, men oppgaver og kommunikasjon med faglærere skjer over internett.

I nettskolen logger du deg inn og besvarer innsendingsoppgaver. Disse blir rettet av en faglærer og du vil få tilbakemelding i form av en epost med kommentarer til prøven.

Under hvert kurs i nettskolen finnes det også eksamensrelaterte “selvtester” som skal forberede deg til eksamen.

I tillegg til det nettbaserte teorikurset skal den enkelte kandidat også gjennomføre et 19 timers intensivkurs i klasserom. Pris på dette kurset avhenger av gjennomføringssted. I LFS sine lokaler på Kjeller koster dette kurset kr 2500.-

Lærebøker:

 • Helikopterlære
 • Meteorologi
 • Navigasjon
 • Lover og Bestemmelser
 • Flytelefoni
 • Flymedisin
 • Flypsykologi
 • Operasjonelle prosedyrer

Når du har bestått teorieksamen kan du starte det praktiske programmet på den helikopterskolen du ønsker. Det finnes flere selskaper som driver skolevirksomhet rundt omkring i landet. Helikoptertypene som oftest benyttes til skoling er Robinson 22 og Robinson 44. Her er en oversikt over noen helikopterskoler:

 • Helikopterdrift - Kjeller - www.helikopterdrift.no (R44)
 • EHC - Sandefjord - www.ehc.no (R22/R44)
 • Noraviation - Kjevik - www.noraviation.no (R44)
 • Midtnorsk Helikopterservice AS - Verdal - www.mnhs.no (R44)
 • Vestlandsfly - Bergen/Stavanger/Stord - www.vestlandsfly.no (R44)

Praktisk program består av minimum 45 flytimer og du må ha bestått den praktiske oppflygingen innen 24 måneder etter bestått teorieksamen.

 • Flymedisinsk undersøkelse klasse 2: 1.850,-
 • PPL teorikurs komplett pakke: 10.000,-
 • Intensivkurs LFS (19 timer): 2.500,-
 • Teoretisk prøve førstegangs: 2.620,-

SUM Teori og flymedisinsk undersøkelse: 16.970,-

 • Teknisk kurs + briefinger (R22/R44): 17.800,-
 • Helikoptertimer R22/R44 (min. 45 timer á 3.750,- / 5.850,-): 168.750 / 263.250,- **
 • Helikopterleie praktisk prøve R22/R44 (1,5 t): 5.625,- / 8.775,- **
 • Honorar til kontrollant for praktisk prøve: 2.500,- *
 • Luftfartstilsynets gebyr for utstedelse av sertifikat: 1.430,-

SUM Praktisk program: 196.105,- / 293.755,-

TOTAL: 213.075,- (R22) / 310.725,- (R44)

** Timepris for helikopterleie med instruktør varierer fra skole til skole, og etter hvilken helikoptertype som benyttes. Ta kontakt med en av helikopterskolene for eksakte priser.
Timeantallet på praktisk program varierer med den enkeltes feridigheter og progresjon.  Det kan være lurt å regne med en buffer på 10-20% på disse timene for å være på den sikre siden.

* Honorar for kontrollant varierer

Det er ikke tatt høyde for eventuelle omprøver ved teoretisk eksamen. Gebyr for dette er 970,- pr. enkeltfag pr. eksamensperiode, og opp til en maks pris som er lik som for førstegangs prøve.