Opptaksprøven

SIAP test - for deg som vurderer å satse på flygerutdanning.

Formålet er å gi kandidatene et best mulig grunnlag for å vurdere hvilke forutsetninger de har for å lykkes som flygere før det investeres stort i utdanning og karrieremål. Undersøkelsen gjelder delvis potensialet for å kunne gjennomføre utdanningen, men først og fremst mulighetene for å kunne mestre og trives med de utfordringer en møter som profesjonell flyger.

Vår test består av 6 ulike tester, som dekker forskjellige evne- og ferdighets- områder som er relevante for flygere.

Den beste forberedelsen til slike prøver er å møte så uthvilt og opplagt som mulig. Noe matematikk og mekanikk inngår i prøvene, men særlige forberedelser på dette er ikke nødvendig.

Det er ikke nødvendig å svare riktig på alt eller lykkes 100 % på alle prøver for å lykkes. Vår erfaring er også at det ikke er sikkert at den som gjør det best på de skriftlige prøvene nødvendigvis blir den beste piloten.
Hvorvidt vedkommende velger å satse på en flygerutdanning er et personlig valg den enkelte selv må ta. Vi behandler alle resultater Strengt Konfidensielt, og de brukes ikke under noen omstendighet i andre sammenhenger uten at kandidaten selv skriftlig anmoder oss om det.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at selv gode resultater fra prøven ikke kan betraktes som noen garanti for at man får flygerjobb i det ene eller andre flyselskap. Et eventuelt tilbud om ansettelse vil alltid være avhengig av interne vurderinger i det selskapet man søker til.

Intervju

I tillegg til den skriftlige testen skal du gjennom et intervju med Luftfartsskolen. De som blir godkjent etter opptaksprøven vil bli tilbudt plass i en av de kommende klassene.

Opptaksprøven avholdes månedlig i våre lokaler på Kjeller og på våre lokaler på Torp. Se datoen til venstre for ytterligere info.
Testen koster kr. 1650.- og betales etter gjennomføring.

Om datoer ikke passer kan alternativt eget ønske om dato påføres skjemaet

Datoer

Event Information:

 • Mon
  02
  Sep
  2019

  Opptaksprøve

  Kl 10:00Luftfartsskolen - Torp

Påmelding

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Velg testdato