Om oss

Fagskolen
Luftfartsskolen er en offentlig godkjent flyskole (ATO) som tilbyr trafikkflygerutdanning til fly- og helikoptersertifikater. Skolens yrkesutdanningstilbud er godkjent av NOKUT og organisert som fagskolestudium med studielånsrett i Lånekassen.
Skolen ble stiftet i 1972 og har gjennom snart 45 år utdannet et betydelig antall kandidater til norsk og internasjonal luftfart. Luftfartsskolen har base på Sandefjord Lufthavn Torp.
Den operative virksomheten
Luftfartsskolen drifter den operative virksomheten fra Sandefjord Lufthavn Torp.
Teoriprogrammene
Skolen administrerer egne utdanningsplattformer med nettbasert undervisning til privat- og trafikkflygerteori. Teoriutdanningen gjennomføres i kombinasjon med klasseromsundervisning av høy kvalitet, såkalt "blended learning". Luftfartsskolen har sitt eget «in house» forlag, Pilotforlaget, som produserer diverse lærebøker og utdanningsmateriell innen luftfart.
Utvekslingsprogram i USA
Luftfartsskolen tilbyr utvekslingsprogram i USA (Florida og Oregon) med instruktørutdanning, instruktørpraksis og påfølgende konverteringsprogram til europeiske sertifikater på Sandefjord Lufthavn Torp. Gjelder både fly og helikopter.
Norges Luftsportforbund (NLF)
Luftfartsskolen har et nært og godt samarbeid med NLF med mer enn 12.000 dedikerte privatflygere og luftsportutøvere over hele Norge.
Mange av disse har tatt og tar videreutdanning til yrkespiloter gjennom Luftfartsskolen.

Administrasjonen

CEO
Signe Nicolaisen Hørning
signe.nicolaisen@cae.com

Manager Training Services
Richard Bednar
richard.bednar@cae.com

Senior Instructor
Knut Harald Bru
knut.bru@cae.com

Faglærere og instruktører
Luftfartsskolen har alltid stilt strenge krav til dyktighet og erfaring for sine faglærere.
Det kreves minimum er 5 års bransjeerfaring eller profesjonsutdanning innen fagfeltet.

Kontakt oss

+47 23 10 29 40
kontakt@luftfartsskolen.no

Vår administrasjon er åpen mellom 09:00-16:00 (man-fre).

Adressen til vår operative base er:

Hangarveien 13 på Sandefjord Lufthavn Torp

 

Postadresse

Luftfartsskolen
PB 6804 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Kontaktskjema


Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

E-post

Telefonnummer

Melding