Om oss

Fagskolen
Luftfartsskolen er en offentlig godkjent flyskole (ATO) som tilbyr trafikkflygerutdanning til fly- og helikoptersertifikater. Skolens yrkesutdanningstilbud er godkjent av NOKUT og organisert som fagskolestudium med studielånsrett i Lånekassen.
Skolen ble stiftet i 1972 og har gjennom snart 45 år utdannet et betydelig antall kandidater til norsk og internasjonal luftfart. Luftfartsskolen har baser på Sandefjord Lufthavn Torp og på Kjeller flyplass nær Oslo.
 
Den operative virksomheten
Et helt nytt norsk-svensk samarbeid på Torp mellom Luftfartsskolen og Scandinavian Aviation Academy (SAA) ble etablert i 2015.
Flyprogrammene på Kjeller er godkjent av svenske luftfartsmyndigheter og følger SAA’s operative prosedyrer og treningsprogram. SAA har trent piloter siden 1952.
Luftfartsskolen drifter sin egen simulatororganisasjon (FSTD) med tre forskjellige flytyper, både en- og to-motors.
 
Teoriprogrammene
Skolen administrerer egne utdanningsplattformer med nettbasert undervisning til privat- og trafikkflygerteori. Teoriutdanningen gjennomføres i kombinasjon med klasseromsundervisning av høy kvalitet, såkalt "blended learning". Luftfartsskolen har sitt eget «in house» forlag, Pilotforlaget, som produserer diverse lærebøker og utdanningsmateriell innen luftfart.
 
Utvekslingsprogram i USA
Luftfartsskolen tilbyr utvekslingsprogram i USA (Florida og Oregon) med instruktørutdanning, instruktørpraksis og påfølgende konverteringsprogram til europeiske sertifikater på Sandefjord Lufthavn Torp. Gjelder både fly og helikopter.
 
Norges Luftsportforbund (NLF)
Luftfartsskolen har et nært og godt samarbeid med NLF med mer enn 12.000 dedikerte privatflygere og luftsportutøvere over hele Norge. 
Mange av disse har tatt og tar videreutdanning til yrkespiloter gjennom Luftfartsskolen.
 

Administrasjonen

[our-team group="administrasjonen" template="grid_circles"]

Faglærere og instruktører
Luftfartsskolen har alltid stilt strenge krav til dyktighet og erfaring for sine faglærere.
Det kreves minimum er 5 års bransjeerfaring eller profesjonsutdanning innen fagfeltet.

Kontakt oss

+47 23 10 29 40
kontakt@luftfartsskolen.no

Vår administrasjon er åpen mellom 09:00-16:00 (man-fre).
Vi har kurs og kursmateriell på lager hos oss, og dette kan plukkes opp i hele åpningstiden på Kjeller flyplass.

Adressen til vår operative base er:

Hangarveien 13 på Sandefjord Lufthavn Torp

+47 970 56 833

 

Postadresse

Luftfartsskolen
Postboks 53
2001 LILLESTRØM

Kontaktskjema

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

E-post

Telefonnummer

Melding