Luftfartsskolen har landet på Kjeller flyplass

Luftfartsskolen har landet på Kjeller flyplass

vidde Ingen kommentarer

Luftfartsskolen har flyttet fra lokalene i Wergelandsveien 3 i Oslo, og er nå etablert på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. Vi ønsker både nye og nåværende studenter velkommen til Kjeller flyplass!

Hilsen
Luftfartsskolen