Helikopterpilot fagskolestudium

Normert studietid på skolens NOKUT-godkjente fagskolestudium er 2 år på heltid. Krediteringsstudenter gjennomfører et forkortet fagskoleprogram avhengig av nivå og tidligere erfaring. Deler av teoripensumet er nettbasert undervisning, noe som gir det den enkelte student en viss fleksibilitet.

  • Du må være fylt 18 år og fylle 19 år i løpet av oppstartsåret.
  • I tillegg må du inneha minimum generell studiekompetanse, eventuelt kan du søke med bakgrunn i din realkompetanse.
  • Du må inneha medisinsk sertifikat klasse 1 før studiestart.
  • Før opptak til fagskolestudiet må du også ha gjennomført opptaksprøve ved vårt test-senter (SIAP-test og intervju).

ingen aktiviteter planlagt

Klasseromsperiodene som er satt opp er 4 ukers perioder. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer på disse periodene.

Start helt enkelt med å søke plass på fagskolestudiet.  Studenter som allerede har vært gjennom opptaksprøven (SIAP-test) trenger ikke å gjennomføre denne på nytt.

Opptak fagskolestudium

Luftfartsskolen gir deg som student «Money back» garanti etter kriterier beskrevet i studiekontrakten. Det betyr at du ikke blir økonomisk skadelidende dersom du må avbryte studiet underveis eller at våre opptaksprøver ikke har avdekket manglende gjennomføringsevne hos studenten.

Program

ATPL teori del 1

I første semester skal studenten fullføre del 1 av ATPL eksamen.

Semester er fullført når følgende er gjennomført:
•ATPL del 1 i klasserom (2 uker)
•ATPL del 1 tilhørende nettskoleundervisning
•ATPL eksamen, del 1

ATPL teori del 2

Gjennom andre semester skal studenten fullføre del 2 av ATPL eksamen.

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:
•ATPL del 2 i klasserom, 2 uker
•ATPL del 2 tilhørende nettskoleundervisning
•ATPL eksamen, del 2

CPL flyprogram

I dette semesteret gjennomføres krediteringsprogrammet til CPL og skill-test.

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:
•CPL krediteringsprogram i helikopter.
•Skilltest CPL

Mer om helikopterutdanningen

Flyprogrammet til den komplette utdanningen på Torp gjennomføres i helikopter av typen Robinson 22/44.

Teoriutdanningen
Luftfartsskolen har lang erfaring i kombinert utdanning (blended learning) der nettstudier/CBT og klasseromsundervisning kombineres. Vi stiller strenge krav til fagkompetanse hos våre faglærere. Minimum 5 års bransjeerfaring og/eller profesjonsutdanning innen fagfeltet. Skolen er kjent for sin høye kvalitet på lærekreftene. Fagskolestudiet støttes av Lånekassen og gir deg 120 fagskolepoeng.  Luftfartsskolen på Kjeller er godkjent av luftfartsmyndighetene som eksamenssenter.

Fagskoleutdanningen fører frem til europeiske trafikkflygersertifikat. Studiet dekker følgende sertifikater og rettigheter: Privatflygersertifikat (PPL H), Trafikkflygersertifikat (CPL H) og utsjekk mørkeflyging. Ved å oppnå de forskjellige sertifikatene underveis i utdanningen får du den nødvendige trygghet i at tiden og pengene du investerer i utdanningen ikke går tapt ved hendelser som gjør at du må utsette eller avslutte studiene underveis. Utdanningen gir deg til sammen minimum 185 flytimer. Flytimene gjennomføres hos vår samarbeidspartner EHC som holder til i samme lokaler som Luftfartsskolen, Hangarveien 13, Sandefjord Lufthavn, Torp.

Du kan kan også gjennomføre hele eller deler av helikopterutdanningen ved Luftfartsskolen selv om du ikke ønsker å følge fagskolestudiet eller oppfyller kravene til opptak. Det vil i så tilfelle bli et ordinært modulært program. Man vil følgelig ikke oppnå fagskolepoeng eller mulighet til å søke studielån for denne utdanningen.

Se våre enkeltkurs

Praktisk program

Informasjon og priser kommer