Trafikkflyger fagskolestudium

Normert studietid på skolens NOKUT-godkjente fagskolestudium er 2 år på heltid. Krediteringsstudenter gjennomfører et forkortet fagskoleprogram avhengig av nivå og tidligere erfaring. Deler av teoripensumet er nettbasert undervisning, noe som gir det den enkelte student en viss fleksibilitet.

 • Du må være fylt 18 år og fylle 19 år i løpet av oppstartsåret.
 • I tillegg må du inneha minimum generell studiekompetanse, eventuelt kan du søke med bakgrunn i din realkompetanse.
 • Du må inneha medisinsk sertifikat klasse 1 før studiestart.
 • Før opptak til fagskolestudiet må du også ha gjennomført opptaksprøve ved vårt test-senter (SIAP-test og intervju).

ingen aktiviteter planlagt

Klasseromsperiodene som er satt opp er 4 ukers perioder. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer på disse periodene.

Start helt enkelt med å søke plass på fagskolestudiet.  Studenter som allerede har vært gjennom opptaksprøven (SIAP-test) trenger ikke å gjennomføre denne på nytt.

Opptak fagskolestudium

Luftfartsskolen gir deg som student «Money back» garanti etter kriterier beskrevet i studiekontrakten. Det betyr at du ikke blir økonomisk skadelidende dersom du må avbryte studiet underveis eller at våre opptaksprøver ikke har avdekket manglende gjennomføringsevne hos studenten.

Program

ATPL teori del 1

I første semester skal studenten fullføre del 1 av ATPL eksamen.

Semester er fullført når følgende er gjennomført:

 • ATPL del 1 i klasserom (2 uker)
 • ATPL del 1 tilhørende nettskoleundervisning
 • ATPL eksamen, del 1

ATPL teori del 2

Gjennom andre semester skal studenten fullføre del 2 av ATPL eksamen.

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:

 • ATPL del 2 i klasserom, 2 uker
 • ATPL del 2 tilhørende nettskoleundervisning
 • ATPL eksamen, del 2

CPL/IR ME + MCC

I dette semesteret gjennomføres krediteringsprogrammet til trafikkflyger, CPL/IR ME og skilltest. Avslutningsvis avholdes kurs i Multi Crew Cooperation (MCC).

Semesteret er fullført når følgende er gjennomført:

 • CPL/IR ME krediteringsprogram i fly og flysimulator
 • Skilltest CPL/IR ME
 • MCC-kurs

Mer om trafikkflygerutdanningen

Flyprogrammet til den komplette trafikkflygerutdanningen på Torp gjennomføres i skolens en-motors og to-motors fly. Deler av programmet gjennomføres i skolens avanserte flysimulator (FNPT 2). Skolen har både en- og to-motors flysimulator. Her kan du trene nød-prosedyrer og instrumentprosedyrer som krever hyppige repetisjoner.

Teoriutdanningen
Luftfartsskolen har lang erfaring i kombinert utdanning (blended learning) der nettstudier/CBT og klasseromsundervisning kombineres. Vi stiller strenge krav til fagkompetanse hos våre faglærere. Minimum 5 års erfaring fra flyselskap og/eller profesjonsutdanning innen fagfeltet. Skolen er kjent for sin høye kvalitet på lærekreftene.

Helt til slutt i utdanningen gjennomfører du MCC-kurset i flysimulator. Kurset går i korthet ut på å lære samhandling i cockpit, under ekstreme situasjoner. To piloter fly sammen (multi-crew) og bytter på å være styrmann og kaptein. Luftfartsskolen benytter et mellomstort fly, en Beech 200 King Air til dette kurset.

Fagskolestudiet støttes av Lånekassen og gir deg fagskolepoeng.
Luftfartsskolen er godkjent av luftfartsmyndighetene med eget eksamenssenter.

Fagskoleutdanningen fører frem til europeiske trafikkflygersertifikater. Studiet dekker følgende sertifikater og rettigheter: Privatflygersertifikat (PPL), Trafikkflygersertifikat (CPL), Instrumentrettighet (IR ME) og MCC.
Ved å oppnå de forskjellige sertifikatene underveis i utdanningen får du den nødvendige trygghet i at tiden og pengene du investerer i utdanningen ikke går tapt ved hendelser som gjør at du må utsette eller avslutte studiene underveis.
Utdanningen gir deg til sammen minimum 250 flytimer inklusive MCC-kurset

Du kan også gjennomføre hele eller deler av trafikkflygerstudiet ved Luftfartsskolen som enkeltkurs om du ikke ønsker å følge fagskolestudiet eller oppfyller kravene til opptak. Det vil i så tilfelle bli et ordinært modulært program. Man vil følgelig ikke oppnå fagskolepoeng eller mulighet til å søke studielån for denne utdanningen.

Gå til søknadsskjemaer for enkeltkurs

Praktisk program

Standard
191.000,- NOK
Ingen eller veldig lite erfaring eller langt fravær fra flyging.
Intermediate
120.000,- NOK
Direkte fra ICAO/FAA treningsprogram med lite erfaring.
Experienced
90.750,- NOK
Mye erfaring utenfor skoleprogram og aktiv flyging de siste 12 mnd.
Advanced
78.000,- NOK
For aktive piloter med høy erfaring.

I alle programmene ovenfor er det inkludert mellom 12 og 15 timer med bakkeinstruksjon og briefinger.
Kostnad for leie av DA42 for skill test og eventuell ekstra trening kommer i tillegg på alle program.
Ved ingen tidligere erfaring på DA42 vil difference training komme i tillegg.