FI Refresherkurs 2018

FI Refresherkurs 2018

vidde No Comments

Luftfartsskolen planlegger å arrangere FI Refresherkurs på Gardermoen  på følgende datoer i 2018:

Kurset kombineres med krav til instruktørtid eller en Assessment of Competence (AoC) for å forlenge eller fornye dine FI rettigheter. Ref. FCL.940.FI

Pris
Kr. 3500,-
Faktura vil bli tilsendt pr. epost ca. 1 uke før kursstart.

Påmeldingsfrist
Det er per i dag 26 påmeldte. Påmelding løper frem til 14.november som er absolutt siste frist for påmelding

Påmelding

Navn (Fornavn Mellomnavn Etternavn)

Adresse

Postnummer

Poststed

E-post

Telefonnummer

Periode