Fagskole med høyskolenivå på Kjeller

Luftfartsskolen er blant de flyskolene som legger lista høyt når de knytter til seg fagpersonell og flyinstruktører. Samtlige lærekrefter ved fagskolen har solid bransjeerfaring og høyere utdanning eller pedagogisk erfaringsbakgrunn. Minimumskravet for lærerne ved skolen er 5 års erfaring fra … Continue reading Fagskole med høyskolenivå på Kjeller