Luftfartsskolen tilbyr flere enkeltkurs for at du skal kunne bygge på med rettigheter til dine sertifikater.

Flytelefonikurs er ikke obligatorisk for mikroflygere, men er noe alle mikroflygere bør ha for å kunne operere sikkert sammen med andre. For å kunne fly inn til en flyplass med tårn- eller informasjonstjeneste er flytelefonisertifikatet et krav.

Bestill enkeltkurs

Å kunne kommunisere med annen lufttrafikk og flygekontrolltjenesten har stor betydning for flysikkerheten og avvikling av lufttrafikk. Boken omhandler både Post og teletilsynets krav til radiotelefonisertifikat og Luftfartstilsynets teoripensum.

Bestill Flytelefonikurs

 

Mørkeflyging inngår som en av lærebøkene innen privat- og trafikkflygerutdanningen. Boken er revidert i.h.t. Part-FCL og tilpasset kurs i fjernundervisning.

Bestill Mørkeflygingskurs

 

Sjøflyging inngår som en av lærebøkene innen privat- og trafikkflygerutdanningen. Boken er revidert i.h.t. Part-FCL og tilpasset kurs i fjernundervisning.

Bestill Sjøflygingskurs

 

Inneholder bøkene Flymedisin og Flypsykologi og dekker pensum for eksamen i Menneskelige ytelser og begrensninger

Bestill MYB kurs