3-DOBLER STØTTEN TIL PILOTUTDANNING!

3-DOBLER STØTTEN TIL PILOTUTDANNING!

vidde Ingen kommentarer

I statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt å øke støtten til de sivile pilotutdanningene, slik at studiet nå blir tilgjengelig for alle som er kvalifisert.

For nye studenter ved Luftfartsskolen betyr det at pilotutdanningen fra 2017 kan FULLFINANSIERES med studiestøtte fra Lånekassen.

«Det er flott at Stortinget ved å vesentlig øke lånerammene for pilotstudie har gjort denne utdanningen tilgjengelig for alle unge som ønsker å bli pilot. Det forventes et stort behov for piloter i Norge og resten av Europa de neste 20 årene. I Europa er det i flg. Boeings analyser et behov for 104.000 nye piloter i denne perioden» sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Andelen «Lån til skolepenger»
fra Lånekassen vil fra neste år kunne utgjøre opp til kr 412.000,- per år. Merk at dette er studielån uten stipendandel.
Den delen av studielånet øremerket til livsopphold, kr 104.000 per år, kan gi 40% stipend årlig. Maksimal studiestøtte kan dermed bli kr 824.000 + kr 208.000 over 2 år.

For ytterligere informasjon: kontakt@luftfartsskolen.no eller ring oss på tlf. 23 10 29 40